Fatmayı kəndinin qorumalı olduğumuz abidələriPaytaxt ətrafındakı çoxsaylı yaşayış məntəqələri sırasında Fatmayı kəndinin özünəməxsus yeri və çəkisi var. Bu sırada Fatmayının yerini və çəkisini yalnız kəndi payi-piyada gəzməklə, sadə insanlarıyla səmimi şəkildə görüşüb fikir mübadiləsi aparmaqla müəyyən etmək olar. Qədim və darısqal küçələrini gəzdikcə kəndin hansı zəngin tarixə və maddi-mədəni irsə sahib olduğunun şahidi olursan. Bir tərəfdən kənd sakinlərinin səmimiyyəti, digər tərəfdən səmimiyyətin yaratdığı mənəvi zənginlik, habelə maddi-mədəni irsin güvəndiyi qədim tarix kəndin dəyərini hər zaman artırmış olur.

Kinomuzun qızıl fondunda özünə yer almış “Axırıncı aşırım” və “Yeddi oğul istərəm” filmlərinin çəkildiyi küçələrlə addımladıqca hər kəs xəyalən özünü o illərdəki proseslərin sanki aktiv iştirakçısı kimi hiss edir.
Beləliklə, kəndin ağsaqqallarıyla Fatmayı haqqında danışırıq.

***

Fatmayı bələdiyyəsinin sədri Nəsir Nəsirlinin təşkilatçılığı ilə kənd ağsaqqalları olan Hacı Səyavuş Əliyevlə və İsabala İsayevlə görüşdüm. 74 yaşlı Hacı Səyavuş Əliyevlə kəndin vaxtı ilə xırmanı olmuş ərazisində, 86 yaşlı İsabala kişiylə kəndin “əlbətdilər” məhəlləsindəki evində görüşdük.
Hacı Səyavuşla bir saata yaxın davam edən söhbətdə kəndin tarixinə, maddi-mədəni irs nümunələrinin mühafizəsinə və bu günədək qorunan adət-ənənələrinə toxunsaqda söhbətə ilk olaraq kəndin adının necə yaranmasıyla başladıq.

Beləliklə, ağsaqqalın fikrincə, kəndin adı onun coğrafi baxımından yerləşdiyi strateji əraziylə bağlıdır. Yəni Abşeron yarımadasının məhz bu hissəsində daim meh əsməsi, üstəlik dəniz səviyyəsindən 54 metr hündürlükdə yerləşməsi Fatmayı kəndinin bir növ üzünə “gülüb”. Habelə kəndin ən hündür yeri olan “Pirsarvan” ziyarətgahının həndəvərində günün istənilən saatında meh əsdiyindən belə güman etmək olar ki, Fatmayı kəndinin adı da məhz “Fəth Mehi” və ya “Mehin fəth etdiyi yer” kimi izahı verilə bilər. Sözsüz ki, bu bir ehtimal olsa da, əslində həqiqətə daha yaxın olduğunu güman etmək olar. Ağsaqqalın fikrincə, kəndin adının peyğəmbər nəslinin üzvü olan Fatmeyi Zəhra ilə bağlanılması düz deyil: “Bugün hər bir ziyalının əsas vəzifəsi tariximizin olduğu kimi təqdim edilməsinə çalışmaq olmalıdır. Qədim tarixi qələmlə deyil, həmdə daşlar, qayalar üzərində həkk etməklə yazırlar. Bu gün İçərişəhərdə sərgilənən bəzi üstü yazılı qədim daşların əskəriyyəri məhz Fatmayıdakı qədim qəbrstanlıqdan aparılıb. Hətta daşlardan birinin üstündəki yazının əski əlifba ilə yazıldığından oxunması mümkün olmadığı üçün geri qaytarılmışdı”

Hacı Səyavuş deyir ki, istər 18-ci, istərsə də 19-cu əsrdə kəndin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olmuşdur. Abşeronda ən çox münbit torpaq məhz Fatmayı kəndinin payına düşür. XIX əsrdə kənddə formalaşan əsilzadə bəylərdən olan Rza bəy, Əhməd bəy, Səlim bəy və digər bəylərin əsas məqsədi kəndin məhz münbit torpaqlarını qorumaq olmuşdu. Bunun üçün adıçəkilən bəylər var qüvvələriylə çalışmışlar.

Hazırda kənddə beş məscid fəaliyyət göstərir ki, onun üçü ötən əsrdə istifadəyə verilib. Ancaq bir məscidimizin tarixi lap qədimlərədək gedib çıxır. Qədim qəbrstanlığmızdan aparılan daşların üzərindəki yazılara inansaq kəndin altlı yüz ildən artıq yaşı var. Hələ Şah Abbas dövründə inşa edilən iki karvansaray, qədim hamam, bir ovdan, bir neçə dəvəxana (dəvə saxlanılan yer) yarıuçuq vəziyətdə olsa da bu günümüzə gəlib çatmışdır.

İyirminci əsrin yetişdirdi şəxsiyyətlər arasında Qara Qarayevlə, çoxsaylı həkimlər bəxş edən Səlimxanovlarla kəndimiz fəxr edir. Hətta dövlətə daim sədaqətlə xidmət etmiş, lakin müəyyən zaman kəsiyində “bəxti gətirməyən” məmurlarımızı da bura əlavə etsək onda böyük bir siyahı alınar. Kəndin torpağının məhsuldar olduğu kimi, insanları da Vətəninə, dövlətinə daim sədaqətlə xidmət edərək məhsuldar işlərlə məşğul olublar. Uzun illər mədəniyyət naziri işləmiş Əbülfəz Qarayevin bu kəndə bir xeyri yalnız qədim məscidimizin bərpasını həyata keçirmək olmuşdu. Amma iyirmi il ərzində çox iş görmək olardı. Qədim abidələrimizin dövlət siyahısına salınmasından başlamış, onların bərpasına və mühafizəsinədək. Bu gün Fatmayı abidələrinin bir qisminin baxımsız vəziyyətə düşməsində hər birimizin-vətəndaşlarımızın və bu işə məsul olan məmurlarımizin hər birinin öz günah payı var. Nə isə...

Deməliyəm ki, 1973-cü ilədək fəaliyyətdə olmuş Fatmayı hamamının bu gün qəzalı vəziyyətə düşməsi hər birimizi narahat edir. XIX əsrə aid edilsə də, hamamın tarixi hələ çox qədimlərə getdiyini ehtimal etmək olar. Qara neftlə və xüsusi qurğularla qızdırılan hamamın tarixinin öyrənilməsi, Abşeron yarımadasında xüsusi quruluşu ilə seçilən hamamın bərpası bü gün hər bir fatmayılının ürəyincə olardı.

Kənd ağsaqqalı ilə söhbət zamanı Bakı tarixində önəmli hadisələrin bir çoxunun öz başlanğıcının Fatmayı kəndindən götürməsinə, keçmiş sovet lideri İosif Stalinin Xəzər dəniziylə kəndə gəlişinə, keçmiş inqilabçılardan olan Dadaş Bünyadzadə ilə əlaqəli maraqlı əhvalatlara da yer ayırdıq. Hacı Səyavuşla söhbətin belə yekun vurduq:

Dünyada bütün məqamlar üçün ölçü vahidi var. Sadalamaq istəmirəm. Ancaq tarixin ən dəqiq ölçü vahidi zamandır. İnanıram ki, müəyyən zaman çərçivəsində Fatmayı abidələrinin tədqiq edilməsi, qorunması və bərpası müvafiq orqanların da diqqətini çəkəcək.

Söhbətimiz elə bir abu-havada davam etmişdi ki, bir saatın necə keçdiyini hiss etmədim. Hacı Səyavuşla sağollaşıb ikinci görüşə tələsirəm.

***

İsabala İsayev 19 yaşından 70 yaşadək işləyib, 16 ildir təqaüddədir. Əmək fəaliyyətinin qırx ilini isə təcili yardımın maşınını sürməklə keçirib. Bu gün kəndinə, cammatına yararlı vətəndaş olmağıyla fəxr edir. 1958-ci ilin buraxılışı olan və 1973-cü ildə aldığı “QAZ-21” markalı “Volqa”sıyla bu gündə xidmətini davam etdirir. Kəndin məhəllələlərindən danışan həmsöhbətimin maraqlı fikirləri bu məqamda diqqətimi çəkdi:
Kəndimizin rəhmanlılar, gödəklər, poladlılar, əlbətdilər, kolanlılar və keçəllər məhəlləsi var. Bu məhəllələrin hər birinin öz xarakteri olsa da, məqamında bir-birlərini tutmağı bacarırlar.

Kəndimizin zəngin maddi-mədəni irs nümunələri var. Amma Fatmayı hamamının əvəzi yoxdur. Hamamın içərisinə bir neçə pilləkən düşməklə daxil olurdun. Yəni hamamın yarısı yerin altında idi. Özünün kanalizasiya xətti , su quyusu, suyu qızdırmaq üçün “gülxanı”, yəni qazanxanası var idi. Hamamda eyni zamanda ona yaxın insan çimə bilərdi.

Toyu olan bəyin hamam günü isə maraqlı bir dəstgah idi. Əvvəlcədən bəy evində buna hazırlıq gedir, qohum-əqraba hərəsi bir xonça bağlayıb gətirərdi. Sonra sağ və sol yoldaşıyla hamama gedərdilər.
Bu gün bir çox adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilməyimizə sevinirəm.

Kəndin qədim hamamının bərpasını görmək ən böyük arzumdur. İki böyük kümbəzi, havalandırma sistemi, təbii işıqlandırma-bax bütün bunlar həm də qədim memarlıq nümunəsidir. Belə abidələrimizi qorumalı, mühafizə etməli, bərpa etməkliyik ki, gənc nəsildə onu növbəti illərə layiqincə ötürmüş olsun.
İsabala kişigildə çay süfrəsinə oturası olduq. Az qala bir an içində süfrə üstünə düzülən çoxsaylı nemətləri və gözəl dəmlənmiş çayı ağsaqqalın məhz oğul nəvəsi tərəfindən gətirilməsi diqqətimdən yayınmadı. Xanımların mətbəxtdə hazırladıqlarını süfrəyə oğul nəvəsi tərəfindən gətirilməsi və səliqə ilə masaya düzülməsi Fatmayı kəndində bir çox adət-ənənələrin layiqincə qorunduğundan xəbər verir. Bununla yanaşı qonaq getdiyimiz evə bələdiyyə sədrinin “əli dolu” getməsi də hər halda kənddə formalaşan və qorunan ənənələrdən hesab edilməlidir.

***

Beləliklə, Balaxanı və Ramana kimi qədim qəsəbələrdə mədəni irsimizin qorunmasıyla bağlı dövlət tərəfindən həyata keçirilən layihəni Fatmayı kəndində də davam edirməyi bir təklif kimi irəli sürmək istərdik. Üstəlik, Fatmayı hamamında əsaslı şəkildə bərpa işlərini apararaq, onu əvvəlki görkəminə qaytarmaqla, həm də ərazini turizm xəritəsinə əlavə etmək olar. Bu addımların atılması bütün fatmayılıların ürəyincə olardı və inanıram ki, özləri də həyata keçirilən işlərə dəstək verərdilər.

***

Etiraf etməliyəm ki, xeyli müddət qədim kəndin dəyərli insanlarıyla görüşdən aldığım xoş təəssüratın təsiri altına oldum. Açığı, bu görüşlərdə yaranan xoş ovqat hissindən ayrılmaq belə istəmirdim. Düşünmək olar ki, kənd ağsaqqallarının qaldırdığı məsələlərin həllinə diqqət göstərməyimiz hər birimizin, o cümlədən Mədəniyyət nazirliyinin həm də vəzifəsi olacaq.

Vüqar Tofiqli
"Muğam" müsabiqəsinin finalı və qala-gecəsi Şuşada keçirilirHeydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən VIII “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin finalı və qala-konsertinə Şuşa şəhəri ev sahibliyi edəcək.

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nin Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatına görə, final gecəsi avqustun 5-də, qala-konsert isə avqustun 6-da baş tutacaq.

Finala və qala-konsertə tanınmış sənət adamları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri dəvət olunub. Final gecəsinin açılışını Xalq artisti Mənsum İbrahimov edəcək. Ardınca iştirakçıların ifaları dinləniləcək, münsiflər heyətinin məşvərətindən sonra qaliblər elan olunacaq.

Qala-konsertdə bu günədək keçirilən səkkiz “Muğam” müsabiqəsinin qalib və mükafatçıları çıxış edəcəklər. İfalar müsabiqənin keçirildiyi illər üzrə duet şəklində təqdim olunacaq.

Müsabiqənin finalı Bülbülün ev muzeyinin həyətində, qala-konsert isə Cıdır düzündə təşkil olunacaq. Hər iki konsert proqramı AzTV, Mədəniyyət TV və Azərbaycan Radiosu vasitəsilə saat 16:00-dan etibarən canlı yayımlanacaq. 2 saatlıq muğam ziyafətini AzTV və Mədəniyyət TV-nin rəsmi feysbuk və yutub səhifələrində də canlı izləmək mümkün olacaq. Bununla yanaşı, 5-6 avqust tarixlərində saat 21:00-da Dənizkənarı Milli Parkdakı böyük monitorda VIII “Muğam” müsabiqəsinin finalı və qala-konserti nümayiş etdiriləcək.

Finalın Şuşada keçirilməsi VIII “Muğam” müsabiqəsinin məhz “Şuşa İli”nə təsadüf etməsi ilə bağlıdır. Muğamın beşiyi olan mədəniyyət paytaxtımızın yarışmanın həlledici etapına ev sahibliyi etməsi QSC-nin “Şuşa İli”nə töhfəsidir.

Qeyd edək ki, müsabiqənin seçim turları aprelin 9-da başlamış, Ağdam, Füzuli və digər işğaldan azad olunmuş ərazilər başda olmaqla bütün regionları əhatə etmişdi. Yarışmanın final mərhələsi isə mayın 10-da start götürüb. Müsabiqə üç ay müddətində həftədə iki dəfə olmaqla Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət TV vasitəsilə canlı yayımlanıb.

2005-ci ildən etibarən keçirilən “Muğam” müsabiqəsinin builki özəlliyi yarışmaya azyaşlı muğam ifaçılarının da qatılması və mükafatlar uğrunda mübarizə aparmasıdır.
"Ana dilimiz həm milli varlığımızın təsdiqi, həm də mənəvi sərvətimizdir"1 Avqust - Azərbaycan dili və əlifbası Günü münasibəti ilə bütün soydaşlarımızı, dünyanın müxtəlif guşələrindəki bacı və qardaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Uşaqdan tutmuş böyüklərimizə, ağsaqqal və ağbirçəklərimizə qədər - bizim hər birimiz bu dilin daşıyıcıları və keşikçiləriyik. Biz ana dilimizi, ana dilimiz isə bizi yaşadır. Ona görə də ana dilimiz həm milli varlığımızın təsdiqi, həm də mənəvi sərvətimizdir, bizi qoruyan sipərimizdir.

Bizim varlığımız ana dilimizdən asılı olduğu qədər, ana dilinin də varlığı bizim onu nə dərəcədə qorumağımızdan, dilimizə qayğı ilə yanaşmağımızdan asılıdır. Biz həm şifahi nitqimizdə, həm də yazılı mətnlərimizdə ana dilinin təmizliyinin qayğısına qalmalı, dilimizin gözəlliklərini hər kəsə nümayiş etdirməyi bacarmalıyıq. Dilimizin saflığını qorumaq, onu inkişaf etdirmək hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur.

Xalqımız öz folkloru ilə, ədəbi yaradıcılığı ilə ana dilimizi qədim zamanlardan bu günümüzə qədər yaşadıb, bugünkü nəsillərə çox gözəl bir miras qoyub. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan dili indi sadəcə toplumun gündəlik ünsiyyət vasitəsi yox, həmçinin müstəqil dövlətimizin rəsmi dilidir. Əvvəllər ədib və şairlərimiz, aşıqlarımız, dastançılarımız tərəfindən ayaqda tutulan, yaşadılan ana dilimiz indi də dövlətimiz tərəfindən qorunur.

Belə ki, artıq uzun illərdir ki, avqustun 1-i Azərbaycan dili və əlifbası Günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətdar gün ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən təsis edilib. Elə həmin Fərmanın əsasında da ölkəmizdə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid 2001-ci ilin avqustunda bütövlükdə təmin edilib. Bu addım müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində olduqca mühüm hadisədir.

Ancaq milli və mənəvi varlığımızın aynası olan ana dilimizin saflığının və zənginliyinin qorunması təkcə dövlətdən asılı deyil. Hər birimiz ana dilimizin qorunması və inkişafı naminə, dilimizin övladlarımıza və gələcək nəsillərə daha yaxşı şəkildə ötürülməsi naminə səylə çalışmalıyıq. Çünki ana dilimiz milli birliyimizi, həmrəyliyimizi qoruyan başlıca ünsiyyət vasitəsidir.

Biz elə etməliyik ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq övladlarımız ana dilimizi sevsinlər, gənclərimiz bu dildə bizdən daha yaxşı danışsınlar. Dilimizin Türk dünyasının ən fəal, aparıcı dillərindən birinə çevrilməsi də əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır. Bir sözlə, dilimizin yayılma və istefadə arealının genişlənməsi üçün hər şeyi etməliyik. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur!

Əlisahib Hüseynov,
Milli Həmrəylik Partiyasının sədri
"Erməni milli kimlik psixologiyası və xəstəliyi " adlı kitabı nəşr edilibSiyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitunun elmi katibi Zaur Əliyevin sayca 23-cü "Erməni milli kimlik psixologiyası və xəstəliyi " adlı kitabı nəşr edilib.

Kitab erməni, rus və xarici mənbələr əsasında, psixologiya və Antropologiya və etnoqrafiya ilə məşğul olan alimlərin məsləhəti və çapa hazırlanıb. Kitabda ermənilərin milli kimlik məsələsi, ermənilərin millət kimi formalaşma prosesinin tarixi, antropoloji özəllikləri, ermənilərin dini inanclarının milli kimliyin formalaşmasına təsiri, psixoloji cəhətləri, erməni cəmiyyətinin idarə edilməsinə psixoloji metodlardan istifadə edən kilsənin fəaliyyəti, erməni xəstəliyi və onun erməni kimliyinə təsiri və sair məsələlər öz əksini tapıbdır.

Ermənilik – qeyri-adi, fenomenal bir hadisədir, başqa xalqlara, xüsusilə, türk xalqlarına qarşı, o cümlədən, Azərbaycana qarşı kəskin millətçilik mövqeyində dayanan, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün təcavüzkar, qondarma, uydurma ideyalarına geniş rəvac verən, terroru əsas vasitə seçən, insan qanına susamış, ən dəhşətli terror faktlarını yerinə yetirən, mədəniyyətdən, sivilizasiyadan uzaq bir ideologiya və siyasətin təzahürü kimi meydana çıxmışdır. Sizlərə təqdim edilən bu kitab məhz ermənliyin psixoloji tərəfini və xəstəliyini tədqiq edir. Kitab geniş oxucu kütləsi və erməni tarixini araşdıran tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub.
Tanrım, bəxş et bir ömür də ƏrdoğanaYox etməyə qəlblərdəki bəd niyyəti,
Yetərli, bəs paklıq, saflıq ülviyyəti,
Var qüdrəti, dünyamızda ədaləti.
Yaşatmağa öyüd verə bəşər qana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Şər önündə sinə gərib söyləyir "Dur",
Səsi çatır yatmışlara ayıla gur,
Kəlməsiylə həqiqətə möhür vurur.
Mümkünsüzdür dediyini kimsə dana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Nədən harda hikmətiylə açarsa bəhs
Susar dinməz dönər lala bədxahlar, nəhs,
Kəmfürsətə hər deyimi sillədir tərs.
Çatır fikri məqamında düz ünvana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Ürəyində məzlumlardan hüdudsuz dərd,
Əsrlərdə tək-tüklərdən cəfakeş fərd,
İnanılmaz qətiyyətlə yenilməz mərd.
Doğru keçə, bax bu yolda qıyar cana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Quranladır dərkindəki möhkəm təməl,
Vəhdətdədir varlığında sözlə əməl,
Ruhla uca ədalətə rəmzdir heykəl.
Zəkasından şəfəq saçan dörd bir yana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Yox etməyə qəlblərdəki bəd niyyəti,
Yetərli, bəs paklıq, saflıq ülviyyəti,
Var qüdrəti, dünyamızda ədaləti.
Yaşatmağa öyüd verə bəşər qana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Nəcməddin Mürvətov
Xalq artisti söyüş söydüyü üçün xanımından boşanıbXalq artisti Tariyel Qasımov boşandığını etiraf edib.

Avrasiya.net Axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, "Onun sirri" proqramında qonaq olan aktyor ailə həyatının 40 il davam etdiyini söyləyib.

O bildirib ki, boşanmasına səbəb xanımının söydüyü söyüş olub:

"Şahmar Ələkbərovun anası mənə elçi getmişdi. 25 yaşında sevdim evləndim. 5-6 ildir boşanmışıq. Həyat yoldaşının ərinə deyə bilməyəcəyi söz deyib. Söyüş söyüb, mən də qəbul etməmişəm. Məhkəməyə dedim ki, möhtərəm hakim, biz müsəlmanlar xanımını ancaq namus üstə boşaya bilərik. Mən isə bu xanımı bir söz üstündə boşayıram. Hakim qadın idi, sual verdi ki, böyük, məşhur sənətkarı necə əldən verdiniz? Dedi ki, biz universitetdə oxuyanda beş qız Tariyel Qasımovu sevirdik. Xanımım mənə məhkəmədə şər atdı. Dedi ki, guya demişəm, Prezident ev verib, gedirəm orada yaşayım. Guya mən başqa qadınla yaşamışam. Yoldaşımı sevib almışdım, ona xəyanət etməzdim. O boyda uşaqlar ola-ola ayrıldıq, ürəyim yandı. Amma o sözü qəbul edə bilmədim".
Bakıda Hindistan ştatlarının turizm imkanlarının təşviqi ilə bağlı tədbir keçirilibHindistanın Bakıdakı Səfirliyi 26 iyul 2022-ci il tarixində "JW Marriott Absheron Baku" mehmanxanasında “Azadi Ka Amrit Mahotsav” təşəbbüsü çərçivəsində hibrid rejimdə Hindistan ştatlarının turizm imkanlarının təşviqi ilə bağlı tədbir təşkil edib.

Səfirlikdən Avrasiya.net-ə bildirilib ki, Azərbaycanın turizm və qonaqpərvərlik sənayesindən 25-ə yaxın tanınmış şirkətlərin nümayəndələri tədbirdə iştirak ediblər, onların hindistanlı həmkarları isə görüşə virtual rejimdə qoşulublar.

Hindistan Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili cənab Vinay Kumar ştatların turizm imkanlarının təşviqi üzrə interaktiv görüşə qoşulmuş bütün iştirakçıları salamlayıb və onlara təşəkkürünü bildirib. O, həmçinin görüşə onlayn qoşulmuş iştirakçılara, o cümlədən Kerala və Qoa ştatları haqqında təqdimat etmiş “STIC Travel Group” şirkətinin sədri və icraçı direktoru Dr. Subhash Goyala, Racastan ştatı haqqında danışmış “Tourism India Management Enterprise Pvt. Ltd.” şirkətinin direktoru cənab Sanjeev Joşiyə və Uttar Pradeş və Dehli ştatları haqqında təqdimatla çıxış etmiş Hindistan Tur Operatorları Assosiasiyasının (IATO) vitse-prezidenti cənab Ravi Gusaina xüsusi təşəkkürünü bildirib.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-in təmsilçisi cənab Elvin Raziyev tədbirdə AZAL və Azərbaycan turizmi haqqında təqdimatla çıxış edib.

Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili hind qonaqpərvərliyinin əsas etikası olan və qonaqlara Tanrı kimi davranan, eləcə də Hindistan turizmi və qonaqpərvərlik sektoru üçün bələdçi hesab olunan və dünyanın hər bir yerindən gələn turistlərə unudulmaz təcrübə yaşatmağa yönələn "Atithi Devo Bhava" konsepsiyasını vurğulayıb.

Quru əraziləri və su hövzələrini əhatə edən turistik yerlərin böyük müxtəlifliyi, zəngin milli irsi və tarixi, coğrafi və mədəni müxtəlifliyi Hindistanı dünyanın ən cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevirir. Səyahət və turizm sənayesi Hindistan üçün çox vacib bir sektordur. Turizm Hindistanın xidmət sektorunun ən böyük komponentlərindən biri olub hər il Hindistanın ÜDM-nin 7%-ə yaxınını təşkil edir. Sektorun pandemiyadan sonra sürətlə böyüməsi gözlənilir. Bu sahənin böyüməsini asanlaşdırmaq üçün Hindistan hökuməti turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyat keçirib və Hindistana səyahətin asanlaşdırılması üçün 150-dən çox ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın vətəndaşları üçün elektron viza almaq imkanını təmin etmişdir.

Son bir neçə ildə Hindistandan Azərbaycana turizm axını əhəmiyyətli dərəcədə artsa da, Azərbaycandan Hindistana gedən turistlətin sayı hələ də azdır. Bu, ola bilsin ki, Hindistan və Azərbaycan arasında əvvəllər birbaşa uçuş əlaqəsinin yoxluğu və Azərbaycandan gələn qonaqların Hindistanda seçə biləcəyi çox saylı cəlbedici yerlər haqqında məlumatının olmaması ilə bağlı ola bilər.

Azərbaycan Hava Yollarının 09 avqust 2022-ci il tarixindən etibarən həftədə iki dəfə Bakı və Dehli arasında birbaşa reyslərə başlaması nəticəsində Bakıdan Dehliyə uçuş vaxtı azalaraq 4 saatdan bir qədər çox təşkil edəcək. Bununla əlaqədar olaraq, azərbaycanlı turistlərin Hindistana gəlməsinə köməklik göstərmələri üçün tədbirdə Hindistan və Azərbaycan turizm şirkətlərinə ətraflı məlumat verilib.

Tədbiri yekunlaşdıran Səfirliyin mədəniyyət işləri üzrə İkinci katibi bütün iştirakçılara, o cümlədən məruzəçilərə, azərbaycanlı və hindistanlı dostlara və həmkarlara iştiraklarına və tədbirin böyük uğur qazanmasına görə təşəkkürünü bildirib.

Hindistan və Azərbaycan arasında tarixi və mədəni əlaqələrə əsaslanan isti və dostluq münasibətləri mövcuddur. 2022-ci ilin ilk 6 ayında ikitərəfli ticarətin həcmi 895 milyon ABŞ dolları təşkil edərək bütün 2021-ci il üçün ikitərəfli ticarət göstəricilərini (739 milyon ABŞ dolları) üstələyib. Hindistan hazırda Azərbaycan üçün dördüncü ən böyük ixrac ölkəsidir. Daha çox insan bir-birilərinin ölkələrinə səyahət etdikcə, bir-birlərinin mədəniyyəti və iqtisadiyyatları haqqında daha yaxşı bilik və anlayış əldə edəcəklər.
Nazirlik teatr direktoru ilə bağlı araşdırmaya başladıMədəniyyət Nazirliyi Dövlət Pantomima Teatrının direktoru, Əməkdar artist Elman Rəfiyevlə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu barədə Report-a nazirlikdən bildirilib.

Qeyd olunub ki, E.Rəfiyevin dövlətə 150 min manatdan çox vergi borcunun olması və bu səbəbdən ölkədən çıxışına qadağa qoyulması məsələsi araşdırılır.

Xatırladaq ki, teatrın direktoru Elman Rəfiyevin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bu barədə məhkəmə qərar çıxarıb. Səbəb isə teatrın dövlətə 150 min manatdan çox vergi borcunun olması göstərilib.
Əməkdar artistin ölkədən çıxışına qadağa qoyulduƏməkdar artist, Dövlət Pantomima Teatrının direktoru Elman Rəfiyevin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.

Avrasiya.net "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar Bakı Kommersiya Məhkəməsi tərəfindən çıxarılıb.

Məlum olub ki, teatrın dövlətə 150 min manatdan çox vergi borcu yaranıb. Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən borcun ödənilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırılıb. Hakim Aytən Əliyevanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iddia təmin olunub.

Dövlət Pantomima Teatrının səlahiyyətli şəxsi Elman Rəfiyev olduğu üçün onun Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxışı müvəqətti məhdudlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Elman Rəfiyev 2009-cu ildən teatrın direktorudur.
Nazirliyin vəzifəli şəxsləri barədə cinayət işləri başlandıİyulun 4-də mediada Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Regional Mədəniyyət İdarələrində və tabe müəssisələrdə aparılmış yoxlama və xidməti araşdırmaların nəticələrinə əsasən son bir il ərzində hüquq mühafizə orqanlarına 11 müraciətin göndərilməsi barədə məlumatlar yayılıb.

Bununla bağlı Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Avrasiya.net-ə bildirilib ki, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2021-ci il və 2022-ci ilin birinci yarısında Mədəniyyət Nazirliyinin müraciəti əsasında 11 halda araşdırma aparılıb. Bunlardan Bakı şəhəri, Bərdə, Şamaxı, Ağcabədi və Kürdəmir rayonları ərazisində yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin əsasən dələduzluq, mənimsəmə və israf etmə, rüşvət alma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri törətmələri faktlarına dair 8 cinayət işi başlanılıb:

"Bunlardan 4 şəxs barəsində 4 cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilib, 1 cinayət işi üzrə dövlətə vurulmuş zərərin ödənilməsi təmin edildiyindən icraata xitam verilib, 3 cinayət işi üzrə isə hazırda istintaq davam etdirilir.

Törədilmiş qanuna zidd əməllər nəticəsində dövlət büdcəsinə vurulmuş 1 milyon 870 min manat zərərin 917 min manat hissəsinin istintaq dövründə ödənilməsi təmin edilib, zərərin qalan hissəsinin ödənilməsi istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilməkdədir.

Araşdırma zamanı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş materiallarda 4 müəssisə ilə bağlı cinayət işinin başlanması üçün kifayət qədər əsaslar müəyyən edilməyib, qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair 5 təqdimat göndərilib, 2 nəfər şəxsə münasibətdə qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə prokuror tərəfindən xəbərdarlıq elan edilib".