MEK VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunurOktyabr ayının 5-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Ekspo Mərkəzində VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi işinə başlayıb.

Təmsil olunan müəssisələr arasında AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası da var. MEK öz stendində dövlətçiliyə, Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə dair kitablar sərgiləyir. “Böyük qayıdış”, “Zəfərə aparan yol”, “Qarabağ tarixi-mədəni irsimizdən”, “Hər biri qəhrəmandır”, həmçinin MEK-in özünün nəşr etdirdiyi “Qırx dörd günün salnaməsi. Vətən müharibəsi”, "Şuşa İli" çərçivəsində AMEA MEK-in fondlarında olan sənədlər əsasında nəşr olunmuş biblioqrafik göstərici “Şuşa 270”, “2021-ci ildə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fondlarına daxil olmuş ədəbiyyatın biblioqrafik göstəricisi”, “Nizami Gəncəvi. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fondunda olan materiallar əsasında Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş biblioqrafik göstərici” və digər biblioqrafik göstəricilər, eləcə də kitablar yer alır.

Qeyd edək ki, oktyabr ayının 9-dək davam edəcək sərgi çərçivəsində uşaqlar və böyüklər üçün master-klaslar, müxtəlif musiqi nömrələri, inklüzivlik və digər aktual mövzular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri, konfranslar, simpoziumlar, qiraət və musiqi saatları və kitab sənayesi sektorunun subyektləri arasında əməkdaşlıq platformaları təşkil ediləcək. Sərgi müddətində müxtəlif formatda 200-dən çox tədbirin təşkili nəzərdə tutulur.
Misirdə azərbaycanlı alimin qiymətli tədqiqat əsəri çapdan çıxıbUzun illərdir ərəb mənbələrində Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar aparan Qahirə Universitetin doktoru və Misirdəki Azərbaycan diasporunun sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirovun "Ərəb elminin inkişafında azərbaycanlı alimlərin səyləri" adlı kitabı ərəb ölkələrində ən məşhur nəşriyyatlardan olan "Dar Alsalam" Kitab Evi tərəfindən çap olunub.

Ərəb ölkələrinin elmi ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılanan bu qiymətli tədqiqat əsəri ərəb dünyası ilə bağlı olan Azərbaycan tarixinin uzun bir dövrü haqqında Qahirə və İslam mədəniyyətinin mərkəzi hesab olunan digər şəhərlərin kitabxanalarında, o cümlədən Əl-Əzhər Universitetində İslam dininin tədrisi üzrə ixtisaslaşmış elm mərkəzlərinin arxivlərində ölkəmizə aid çoxsaylı mənbələrin tədqiqinin məhsuludur. Bu məxəzlərin yenidən tədqiqi Azərbaycan tarixinə və ədəbiyyatına bəlli olmayan adları və faktları ortaya çıxara və yaradıcılığı haqqında səthi məlumatlar olan Azərbaycan alimlərinin yeni əsərləri və ya onlara istinadları aşkarlaya bilər.

Müəllif Əl-Əzhər Universitetində təhsil aldığı müddətdə ərəb mənbələrində Azərbaycana aid olan yeni tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılması və bununla da tariximizin bəzi naməlum səhifələrinin yenidən öyrənilməsi işinə töhfə vermək arzusu ilə bu sahədə araşdırmalara başlayıb. O, iyirmi ildən artıq davam edən bu fəaliyyəti çərçivəsində minlərlə müxtəlif mənbələrə müraciət edərək hər bir azərbaycanlıya fəxarət hissi verəcək şanlı tariximiz və görkəmli şəxsiyyətlərimiz barəsində yeni faktları üzə çıxarmağa müvəffəq olub.

Kitabda orta əsərlərin ərəb alimləri və mütəfəkkirlərinin sitatları yer alıb. Belə ki, XIII əsr ərəb alimi İmam Cəzəri Azərbaycanın Mərənd şəhərindən bəhs edərkən yazırdı: “Azərbaycan elmin hər bir sahəsində dahi alimlər yetişdirib”. Digər orta əsr ərəb mütəfəkkiri İmam Səməani isə “Əl-Ənsab” əsərində qeyd edib: “Azərbaycan qədimdən ta bu günə qədər alimlərin yetişdiyi bir diyardır”.

Müəllif diqqətə çatdırıb ki, XI əsr ərəb alimi Əbu Tahir Əs-Siləfi isə Azərbaycan ilə Əndəlüs (İspaniya) arasında müqayisə apararaq, Şərqdə Azərbaycanın, Qərbdə isə Əndəlüsün elm və ədəbiyyatda xüsusi rolunu qeyd edib. Bundan başqa, mötəbər alim İbn Aşur “Təhrir və Tənvir” kitabında müqəddəs Qurani-Kərimin “Ğaşiyə” surəsinin 16-cı ayəsində cənnət təsvirindən bəhs olunarkən Azərbaycan adlı xalçaya eyham edildiyini bildirir. O, ayəni şərh edərkən yazır ki, burada işlənən “zərabiy” “zərbiyə” kəlməsinin cəmi olaraq, boyanmış, yumşaq yundan toxunmuş kilim və ya xalça nəzərdə tutulur. Xalçanı varlı və maddi imkanı yüksək olan insanların bəzək və üzərində oturmaq üçün yerə sərdiklərini yazan İbn Aşur “Zərbiyə” kəlməsinin ərəb dilinə xas inversiya olunmuş formada Azərbaycana işarə edildiyi qənaətindədir.

Tədqiqat əsərində qeyd olunub ki, Azərbaycanın qədim xalçaçılıq sənətinin dünyada şöhrət qazandığını və bu ənənələrin günümüzə qədər gəlib çıxdığını nəzərə alsaq, burada güclü əsasın olduğunu görərik. Daha sonra müəllif Qurani-Kərimin “əl-Kəhv” surəsinin 86-cı ayəsini şərh edərkən buyurur: “Bu ayədəki “Əynin Həmiətin” sözlərinin mənası qara palçığa qarışmış çeşmədir. Görünür ki, bu quyular Xəzər dənizi sahilində, Bakı şəhərindəki və hal-hazırda da orada mövcud olan neft quyularıdır. Təbii ki, müqəddəs Quranda bu cür pozitiv anlamda Azərbaycana istinad hər bir azərbaycanlı üçün böyük qürur mənbəyidir.
Kitabda diqqətə çatdırılıb ki, XV əsrdə Misirin baş həkimi əslən Azərbaycandan olan həkim Fəthullah İbn Nəfis olub. Azərbaycanlı hüquqşünas–alim Əfdələddin Əl-Xunci XIV əsrdə Misirin Qazilər qazisi, yəni baş hakimi vəzifəsini tutub.

XIV əsrdə Qahirədə yazıb-yaratmış azərbaycanlı ərəbşünas dilçi alim Cəmaləddin İbn Həcibin ərəb dilinin qrammatikasına həsr olunmuş kitabı bu günə qədər Misirin ali təhsil müəssisələrində tədris vəsaiti kimi istifadə olunur.

Müəllif vurğulayıb ki, Azərbaycan tarixşünaslığında rast gəlinməyən digər maraqlı məqam ərəb tarixi mənbələrində “Səlib yürüşləri”nin qarşısının alınmasında, İslamın xilas edilməsində və müsəlmanların torpaqlarının işğaldan azad edilməsində əvəzsiz xidmətləri olan sərkərdə Sultan Səlahəddin Əyyubinin Azərbaycandan olması barədə söylənilən fikirlərdir. XVI əsrin əvvəllərində yaşamış ərəb alimi İbn Xəllikan “Vəfuyyat əl-Əyan” əsərində yazılır ki, tarixi mənbələrə görə, Sultan Səlahəddin Əyyubi və əyyubilər ailəsi Azərbaycanın şimalında yerləşən gürcülərin ölkəsinə yaxın Duvin şəhərindəndir və tarixçilərin bu barədə yekdil rəyi var. Bundan əlavə, XIII əsrin ikinci yarısında yaşamış tarixşünas alim İbn əl-Əsir (Əl-kamil fi əl-tarix), XIV əsrdə yaşayıb yaratmış İmam Zəhəbi (Siyər- əl-ələm əl- nubələ), XV əsrin əvvəllərində yaşamış Təğribərdi (“Məradd əl-lətafə”) və başqaları da Səlahəddin Əyyubinin Azərbaycandan olduğu qənaətindədirlər.

Kitabda ərəb mənbələrində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi ilə bağlı tədqiqatların nəticələri də yer alıb. Qeyd olunub ki, XIII-XIV əsrlərdə yaşamış coğrafiyaşünas alim əl-Qəzvini “Əsar əl-biləd və əxbar əl-ibəd” əsərində Azərbaycanın qədim şəhəri Gəncə haqqında yazarkən dahi Azərbaycan şairi Əbu Məhəmməd Nizamidən – Nizami Gəncəvidən- bəhs edir. Gəncənin coğrafiyası, tarixi və sakinlərinin əsas məşğuliyyətindən bəhs edən alim Əbu Məhəmməd Nizaminin dahi və müdrik şair olduğunu, onun “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Sirlər xəzinəsi” və “Yeddi gözəl” kimi əsərləri yazdığını diqqətə çatdıraraq, şairin hicri tarixi ilə 590-cı ildə vəfat etdiyini bildirir.
Qeyd edək ki, bu, müəllifin ikinci kitabıdır və burada ərəb mənbələrinə istinad edərək iki yüzə yaxın azərbaycanlı ədib və alimdən bəhs olunub.

Misir, Əlcəzair, İordaniya, İraq, Livan, Sudan və digər ərəb ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələri azərbaycanlı tədqiqatçı-alimin yeni kitabı haqqında geniş məqalə və xəbərlər dərc ediblər.
5 ay 15 gün ermənilərlə eyni kənddə keçən qorxu dolu anlar – “Zar mağarası”nın sirli keçmişi“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC ermənilərdən qaçaraq Zar mağarasına sığınmış şəxslərin xatirəsinə həsr olunmuş sənədli film hazırlayıb.

QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr və sosial media şöbəsinin məlumatına görə, sənədli film 1993-cü ildə düşməndən qorunmaq üçün 6 aya yaxın Kəlbəcərin Zar mağarasında gizlənən 3 kişi və 1 qadının həmin mağarada yaşadıqlarından bəhs edir.

4 kəlbəcərli 1993-cü il aprelin 2-dən sentyabrın 15-nə kimi Zar mağarasında yaşayıb. Belə ki, ermənilər Kəlbəcəri işğal edəndə hamı kənddən çıxıb, üç qadın və bir kişi kəndi vaxtında tərk edə bilməyib. Onlar sağ qalmaq üçün çıxdıqları yolda erməni silahlıların atəşinə tuş gəliblər, daşların-qayaların arxasına sığınaraq sağ qalıblar və gecə geriyə - kəndə qayıdıblar. İşğalçılar bu kəndə gəlib çatanda isə sözügedən 4 nəfər çox az adama bəlli olan Zar mağarasına sığınıblar. Onlar gündüzlər mağarada qalıb, gecələr mağaranın üstündəki evlərə gedib ərzaq, pal-paltar, qab-qacaq götürüb geri qayıdıblar. Tez-tez mağaranın üstündə atəşfəşanlıq edən, oynayıb-oxuyan ermənilərin kənddə hələ də kimlərinsə qaldığından xəbəri olmayıb. Onlar kənddə post qurmuş erməni əsgərlərin, mülki şəxslərin kəndi necə qarət etdiklərinin şahidi olublar, təlim keçmiş itlərin dəfələrlə gəlib mağaranın ağzında hürmələrinin, erməni əsgərlərin mağaranın girişini axtarmalarının qorxusunu yaşayıblar.

Filmin 4 saatdan çox çəkən çəkilişləri Ermənistanla sərhəd ərazidə Zar kəndindəki sözügedən mağarada çəkilib.

“Zar mağarası” filminin quruluşçu rejissoru Hüseyn Kazımov, ssenari müəllifi isə Almaz Mahmuddur.
Rejissor Hüseyn Kazımov bildirib ki, film yerli audotiriya ilə yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyətə də hesablanıb:
“Film çətin relyefdə və bir o qədər çətin şəraitdə çəkildi. Düşmənlə sərhəd ərazidə filmin çəkilişlərini 4 saata bitirdik. Filmdə mağarada 5 ay 15 gün qalmış şəxslərin ailə üzvləri, yaxınları və başqaları yer alıblar”.
Sənədli filmin ssenari müəllifi Almaz Mahmud isə qeyd edib ki, mağarada yaşayan 4 insan çox əzablı günlər keçiriblər:

“Onlar düşməndən qaçaraq sağ qalmaq üçün mübarizə aparıb, 6 aya yaxın davam edən bu mübarizədən qalib ayrıla biliblər”.

Sənədli film 5 oktyabr saat 22:30-da AzTV-də yayımlanacaq.

Sənədli filmin anonsu
Rəhim Rəhimlinin əsl ölüm səbəbi... - TƏBİBAzərbaycanlı müğənni, bəstəkar Rəhim Rəhimlinin halının qəflətən pisləşməsi səbəbindən 30.09.2022-ci il tarixində saat 01:30 radələrində TƏBİB-in tabeliyindəki Bakı Şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına çarığış daxil olub.

Bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, həkim briqadası tərəfindən ifaçıya zəruri tibbi yardımlar göstərilsə də, R.Rəhimli kəskin ağciyər, ürək çatışmazlığından vəfat edib. Qeyd edək ki, ifaçının yanaşı ağır xəstəlikləri - qaraciyər sirrozu və kardiomiopatiyası da olub.
Rəhim Rəhimli vəfat etdiTanınmış müğənni, bəstəkar Rəhim Rəhimli vəfat edib.

Kult.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artisti Faiq Ağayev İnstaqram hesabında yazıb.

F.Ağayev R.Rəhimlinin ölüm səbəbini açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, R.Rəhimli bir sıra klipləri, mahnıları ilə tanınıb. 2018-ci ilin iyunundan 2020-ci ilin yanvar ayına kimi "MTV Azərbaycan" telekanalının direktoru işləyib. O, eyni zamanda bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. İlkin məlumata görə, 43 yaşlı musiqiçi ürəktutmadan vəfat edib. Allah rəhmət eləsin!
İctimai TV və Radionun yeni mövsümdə planları açıqlandıİctimai Televiziya yeni mövsümə start verir. Bu mövsümdə ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə ictimaiyyətin böyük maraqla izlədiyi, xüsusən futbolsevərlərin həvəslə gözlədiyi, 4 ildən bir keçirilən futbol üzrə Dünya Çempionatı ölkəmizdə eksklüziv olaraq İctimai Televiziyada yayımlanacaq. Bu çempionat tarixdə ilk dəfə payız-qış aylarında, 20 noyabr-18 dekabr tarixlərində Qətərdə baş tutacaq. Həmçinin idman həvəskarları 5-6 noyabr tarixlərində Bakıda təşkil olunacaq güləş üzrə Dünya Kubokunu da İctimai TV-dən izləyə biləcək. Mövsümün sonuna kimi isə İngiltərə premyer liqasında hər turun 2 ən maraqlı qarşılaşması canlı yayımda futbol azarkeşlərinə təqdim olunacaq. Yeri gəlmişkən, ölkə idmanında baş verən maraqlı hadisələr hər həftənin bazar ertəsi "Bol idman"da müzakirə olunacaq.

Beynəlxalq lisenziyalı layihələrdən İctimai TV-də “Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr” teleşousunun bu mövsüm premyerası olacaq: “Burada yalnız Azərbaycan mahnıları ifa ediləcək. Bir neçə ay ərzində tamaşaçılar son dərəcə maraqlı, dünyaca məşhur televiziya formatının yerli versiyasını izləyə biləcək”. Əyləncəli-musiqi proqram olan “The Masked Singer” (Türkiyədə “Maske Kimsin Sen?”, Rusiyada isə ŞOU “MASKA”) beynəlxalq layihəsi də mövsüm ərzində İTV-nin efirində olacaq.

İctimai TV-nin digər yeni layihələrindən “Savaş şəhəri” hərbi yarış proqramı, "Yaxşı həkim" sağlamlıq verilişi, “Kainat necə qurulub?” maarifləndirici veriliş, “Şənbə axşamı” məlumatlandırıcı-əyləncə proqram, “Rakadarum” musiqili proqram geniş ictimaiyyət üçün maraqlı olacaq. “Camaat nə deyir?” əyləncəli proqramının isə yeni buraxılışları yayımlanacaq.
Tamaşaçıların həvəslə izlədiyi beynəlxalq lisenziyalı layihələrdən “Milyonçu”, “61!”, “Breyn-rinq”, “Nə? Harada? Nə zaman?” kimi intellektual proqramlar bu mövsüm də nümayiş etdiriləcək.

İctimai Televiziyanın efirində hərbi-vətənpərvərlik mövzusuna yenə xüsusi yer verilib. Bu qəbildən Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış “Görünməyən qəhrəmanlar” silsiləsindən daha bir filmin çəkilişləri davam edir. İndiyədək 11 seriyası nümayiş etdirilib. Milli qəhrəmanlarımıza həsr edilən “Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır!”, 44 günlük Vətən müharibəsi iştirakçılarından bəhs edən “Döyüşçü” layihəsi, “Radius” hərbi analitik-informasiya proqramı bu mövzuda olan verilişlərdir. Tamaşaçılar “Qarabağ gündəliyi”ndən Vətən müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərimizdə başlayan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumat alacaqlar. “Şuşa ili” ilə əlaqədar sosialyönümlü “Mənim Şuşam” videoçarxlarının yeni buraxılışları da təqdim olunacaq.

Yeni mövsümdə tamaşaçılara Sony Pictures, BBC, Discovery və digər məşhur şirkətlərin istehsalı olan ən baxımlı, yüksək reytinq qazanmış bədii, sənədli filmlər, o cümlədən narkomaniyanın cəmiyyətə vurduğu zərərli təsirlərdən bəhs edən Amerika serialı “Breaking Bad”, BBC-nin detektiv janrında məşhur “Sherlock” serialı, “Blacklist (9-cu sezon), “Around the World in 80 Days”, “Osmanlı İmperiyasının yüksəlişi” bədii-tarixi filmi, “Quiz” və başqaları peşəkar dublyajla nümayiş etdiriləcək.

Günün mühüm ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi həmişə olduğu kimi “Diqqət Mərkəzi”ndə olacaq. İctimai-siyası mövzular eyni zamanda, müəllif proqramlarında - tanınmış politoloq Eldar Namazovun “Aydınlıq”, tanınmış jurnalist Elçin Şıxlının “Pressinq”, Orxan Fikrətoğlunun “Halbuki”, Vüsalə Məmmədova və Ürfan Məmmədlinin təqdimatında “Sabaha saxlamayaq” və s. verilişlərdə işıqlandırılacaq. İTV-nin böyük populyarlıq qazanmış simalarından biri - Dadaş Dadaşlinskinin “3D” verilişinin fərqli buraxılışları efirə gedəcək.

Tamaşaçılar hər səhər “Sabahın xeyir, Azərbaycan”, “Dikdaban” verilişlərini həftəiçi izləyə biləcəklər.
İctimai Televiziya yeni mövsümdə tamaşaçılara yerli istehsal olan seriallar da təqdim edəcək. Tanınmış rejissor Emil Quliyevin rejissorluğu ilə maraqlı üslubda hazırlanan “Əqrəb mövsümü”, “Körpü” serialları izləyicilər üçün çox cəlbedici olacaq. Ötən mövsümdə tamaşaçıların rəğbətini qazanmış “Simurq” serialının 2-ci sezonu həftəiçi yayımlanacaq.

Əsrlərlə yaşı olan muğalarımız və aşıq sənətinin təbliğinə həsr edilən “Ustad dərsi”, “Ozan məclisi” proqramlarının yeni buraxılışlarının yayımı da İTV-də davam edəcək.

Milli azlıqlardan bəhs edən “Bura Vətəndir: sıradan birimiz” layihəsi yeni mövsümdə davam etdiriləcək.
Məşhur şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığından bəhs edən film çəkilişlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin 140 illik yubileyi münasibətilə “Şeyx Sənan” pyesi əsasında müasir dövrə uyğun hazırlanan eyni adlı serialı, "Bəraət - №1113" filmləri silsiləsindən daha birini izləmək mümkün olacaq. Bundan başqa, Qara Qarayevin 105, Məmməd Arazın 100, Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan filmlərin nümayişi nəzərdə tutulur.

İctimai Radio da yeni mövsümə maraqlı layihələrlə start verib. İlk növbədə, ölkənin radio məkanında ən çox dinlənilən, Fateh və Rəvan Bağırovun təqdimatında "MANPASI" səhər şousu və DJ Turalla “AvtoStop” verilişinin yayımı davam edir. Yeni maraqlı layihələrdən - Nərmin Aşurzadə ilə “Əsas Dərs” verilişində təhsil, fərdi inkişaf, ixtisas seçimi, təhsil sistemində yeniliklər və imkanlar barədə artıq iş günləri saat 17:00-da müzakirələr başlayır, bu mövzularda dinləyicilərə dəqiq, aktual və ətraflı məlumatlar verilir. Əhməd Əliyevlə “İdman Gündəliyi”ndə isə dekabrda Qətərdə baş tutacaq futbol üzrə Dünya Çempionatı ərəfəsində və ondan sonra idmanın müxtəlif sahələrinə dair gündəlik məsələlərin müzakirəsi iş günləri saat 11:00-da nəzərdə tutulur.

Onu da qeyd edək ki, İctimai Teleradionun efirində indiyədək sevilən və əksəriyyət tərəfindən bəyənilən bütün proqramlar yenidən tamaşaçıların görüşünə gələcək. Yeni mövsümdə bütün həmkarlarımıza uğurlar arzu edirik!
Əminə Yusifqızının səhhəti pisləşdiXalq artisti, qiraətçi, aktrisa Əminə Yusifqızının səhhəti pisləşib.

Kult.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a aktrisanın özü məlumat verib.

85 yaşlı xalq artisti bir neçə gündür səhhətində problemlərin yarandığını və özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib.

O, səhhətindəki problemlərlə əlaqədar artıq bir həftədir yemək yeyə bilmədiyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, tanınmış aktrisa, “Şöhrət” ordenli Xalq artisti Əminə Yusifqızı "Şərikli çörək", "Sən nə üçün susursan?", "Bizim küçənin uşaqları", "Musiqi müəllimi" və s. onlarla filmdə və televiziya tamaşalarında çəkilib.
İctimai TV-də kadr və struktur dəyişikliyi olubSentyabrın 15-də İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Sonra Şirkətin Baş Direktoru Balakişi Qasımov İctimai Teleradionun yeni mövsümə hazırlıq məsələləri, həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələr barədə Şura üzvlərinə ətraflı məlumat verib. Ayrı-ayrı verilişlərin ictimai əhəmiyyəti, aktuallığı haqqında ayrıntılı müzakirələr aparılıb. Çıxış edən Yayım Şurasının sədri Muxtar İmanov, Şura üzvləri – Zemfira Qafarova, Azər Həsrət, Yusif Babanlı, Azər Əliyev, Sevil Yusifova, Salman Musayev həyata keçirilən layihələr və planlaşdırılan işlər barədə fikir və təkliflərini səsləndiriblər.

Daha sonra Baş Direktorun təqdimatına əsasən, bəzi vəzifələr üzrə kadr təyinatı və struktur dəyişiklikləri müzakirə edilib.

Yayım Şurasının qərarı ilə Osmanova Günel Aslan qızı İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Mərkəzi Aparatının rəhbəri, Yusifzadə Aynur Firuddin qızı İnsan Resursları departamentinin direktoru, Dadaşov Əfsər Əziz oğlu isə Maliyyə departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin ediliblər.
Qeyd edilib ki, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində aparılan kadr və struktur dəyişikliyi iş əmsalının yüksəldilməsinə xidmət edir.
Xurşidbanu Natəvana həsr olunan kitabın təqdimatı keçirilibBərdə rayon Mədəniyyət Mərkəzində Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinə həsr olunmuş, müəllifləri millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Ələkbərli olan “Qarabağdan doğan günəş və ay-Xurşidbanu Natəvan və Fatimə xanım Kəminə” kitablarının təqdimatı keçirilib.

Təqdimatda şəhid ailələri, qazilər, regional idarə üzrə Bərdə, Tərtər, Yevlax rayonlarından, o cümlədən Mingəçevir şəhərindən olan mədəniyyət işçiləri, Bərdə regional “ASAN xidmət” mərkəzinin direktoru İlahə Quliyeva, Asan könüllülər, millət vəkili Qənirə Paşayeva, millət vəkili Fatma Yıldırım, “Türk Ədəbiyyatı” dərgisinin baş redaktoru, yazıçı-tərcüməçi İmdat Avşar, Türkiyədəki “Əhməd Yəsəvi Dərnəyi”nin rəhbəri Fatma Sönməz, Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Bərdə nümayəndəliyinin könüllüləri, Bərdə rayon Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşları, tədbirə dəvət olunmuş fəxri qonaqlar iştirak edib.

Tədbir başlamazdan öncə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanların əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad etmək məqsədilə Bərdə rayonunda yerləşən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib, şəhidlərin məzarı önünə gül dəstələri düzülüb.

Tədbiri Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vəsilə Möhsümova açaraq tədbir iştirakçılarını salamlayıb, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, ictimai xadim Xurşidbanu Natəvanın zəngin bədii yaradıcılığından bəhs edib.

Sonra millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Ələkbərli tərəfindən “Qarabağdan doğan günəş və ay-Xurşidbanu Natəvan və Fatimə xanım Kəminə” kitabı iştirakçılara təqdim olunub.
Vurğulanıb ki, təqdim olunan kitabın Azərbaycanda ilk təqdimatı məhz Bərdə Regional Mədəniyyət idarəsində keçirilir. Kitab bir tərəfdən də Xurşidbanu Natəvan və Fatimə xanım Kəminə kimi görkəmli Azərbaycan şairələrinin yaradıcılığına verilən qiymətdir və bu tarixi simaların tarixi şəxsiyyət kimi ucalığını tərənnüm edir.
“Qarabağdan doğan günəş və ay-Xurşidbanu Natəvan və Fatimə xanım Kəminə” kitabında şairələrin bioqrafiyaları və dünya görüşləri, eləcə də poeziya yaradıcılıqlarından nümunələr əksini tapıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinin qeyd edilməsi haqqında" sərəncam imzalamışdır.
Bakıda “BEST OF INDIA” - Ən Böyük Eksklüziv Hindistan sərgisi açılıb02 sentyabr 2022-ci il tarixində Bakıda sayca 9-cu “BEST OF INDIA” – Hindistanın ən böyük eksklüziv moda və həyat tərzi sərgisinin rəsmi açılışı baş tutub. Sərgini rəsmi olaraq Hindistanın Azərbaycandakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili cənab Vinay Kumar, Hindistan İxrac Təşkilatları Federasiyasının rəsmisi cənab Qaurav Qupta, Hindistan Mikro, Kiçik və Orta Müəssisələr Nazirliyinin Milli İdarə Heyətinin üzvü cənab Racniş Qoenka və “ANM Exhibitions” şirkətinin sədri cənab Anil Mehta açıq elan ediblər. Sərgi M. Hüseynov küçəsi 26A (köhnə Neftçilər prospekti) ünvanıda yerləşən Bakı İdman Sarayında keçirilir.

Müvəqqəti işlər vəkili cənab Vinay Kumar salamlama nitqində bu tədbirin Hindistan Səfirliyi tərəfindən “Azadi Ka Amrit Mahotsav” təşəbbüsü altında Hindistanın Müstəqilliyinin 75 illiyini qeyd etmək üçün təşkil edilən çox saylı tədbirlərdən biri olduğunu vurğulayıb. O, Hindistan və Azərbaycan arasında tarixi və mədəni əlaqələrə əsaslanan sıx və dostluq əlaqələrini vurğulayaraq, Hindistanın Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrinin şaxələndirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu və belə tədbirlərin təşkilinin bu cür imkanların təşviqi və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin artırılması baxımından çox vacib olduğunu vurğulayıb.

02-12 sentyabr 2022-ci il tarixlərində keçirilən 11 günlük sərgi ərzində 60-dan çox Hindistan şirkəti düyü, çay, ədviyyatlar, hədiyyəlik əşyalar, əl işləri, ev mebelləri, tekstil məmulatları və geyimlər, zərgərlik və kosmetika məmulatları daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli mal və xidmətlərini nümayiş etdirir. Ziyarətçilər həmçinin 03 və 04 sentyabr 2022-ci il tarixlərində saat 13:00 və 16:00-da canlı moda nümayişlərindən həzz ala bilərlər. Sərgiyə giriş pulsuzdur.

Çox sayda ziyarətçi orijinal hind çayını dadmaq üçün sərgi zalında Səfirliyin stendinə gəlirlər. Tədbir zalındakı böyük LED ekranda isə ziyarətçilər Hindistan turizmi, mədəniyyəti və investisiya imkanları haqqında videoçarxları Azərbaycan dilində subtitrlərlə izləyə bilərlər. Tədbirdə Bollivud mahnılarının müşaiyətilə ifa olunan ənənəvi hind rəqsləri və xına (Mehndi) stendləri ziyarətçiləri valeh edir.