Qırx üçüncü ildönümü ərəfəsində Iran İslam İnqilabının nəaliyyətlərinə bir baxış 2022-ci il fevralın 11-də İran İslam İnqilabının qələbəsinin qırx üçüncü ilinə qədəm qoyuruq. İran adını dünyada fərqli şəkildə tanıdan və müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni sahələrdə dərin dəyişiklik yaradan bu inqilabın dünya son illərdə bəhrəsini görür.
Bir ölkədə inqilabın öz idealları üzərində dayanması və eyni prinsiplərə 40 ildən artıq müddət ərzində əməl etməsi nadir haldır, adətən bir neçə ildən sonra ölkədəki siyasi təlatümlər və hakim qüvvələrin təzyiqləri nəticəsində ya xaricilər üz çevirirlər ya prinsiplərindən uzaqlaşırlar və ya bir qüdrət spektrinin istəklərinə boyun əyirlər və ilkin ideallarını unudurlar, çünki onlar yalnız maddi məqsədlər güdürlər, onlar istənilən yolla buna nail olmaq istəyirlər. Bəs nə səbəbə 42 ildən sonra İran İslam Respublikasının idealları dəyişmədi?
İran İslam İnqilabı sırf iqtisadi və ya hərbi inqilab deyil, ruhun mənəviyyatının və insanların həyatının üstün olacağı bir ideal yaşayış axtaran intellektual, mədəni, mənəvi, iqtisadi və siyasi əsaslara malik bir inqilabdır. 1979-cu ilin şüarları bu günkü şüarlarla eynidir. Ədalət zəfər çalmalı, insan inkişafı bütün ölçülərdə yüksəlməli, siyasi və iqtisadi ayrı-seçkilik aradan qaldırılmalı, hökmranlıq və hegemonluq aradan qaldırılmalı, həqiqi müstəqillik hökm sürməli, nisbi firavanlıq bərqərar olmalı, xalq arasında mədəniyyət dini əsaslarla və inancla uyğunlaşdırılmalı, cəmiyyətdə iqtisadi, mədəni, siyasi inkişaf yerli düşüncə ilə inkişaf etməli, şərq və qərbdən asılılıq minimuma endirilməli, dinlər xüsusilə şiə və sünnilər arasında birlik yaradılmalıdır , bayağı , alçaldılmış mədəniyyət aradan qaldırılmalı, qadın-kişi bərabərliyi və onlarla başqa şüarlar bu qəbildəndir.
Sual yarana bilər ki, bu şüarlar İranda reallaşıbmı? İslam İnqilabının və onların elan etdiyi şüarların daimi olmasının sirri nədir?

Cavab olaraq demək lazımdır ki, İslam İnqilabını elan etdiyi bütün şüarlarda nisbətən uğur əldə edilib, lakin bu hərbi gücün, hegemonların və müstəmləkəçilərin iradəsinin üstünlük təşkil etdiyi və onların iqtidarı dəyişmək istədikləri bir dünyada xalqların öz iradəsinə uyğun taleyini müəyyən etməsi, maksimum uğura nail olmaq üçün süni maneələri dəf etmək üçün ikiqat səy və vaxt tələb olunur.

İran İslam Respublikası bu kateqoriyada bir neçə əsas üstünlüklərə malikdir:

İnqilabın əvvəlində səsləndirilən şüarlar köksüz və şəxsiyyətsiz siyasətçilərin düşüncələrindən irəli gələn şüarlar deyildi, bu şüarlar əsasən son 1400 ildə bişmiş İslam prinsiplərindən qaynaqlanırdı və onların səmimiyyətinə və azad insanlar üçün düzgünlüyünə şübhə yoxdur və bu anlayışlar heç vaxt köhnəlmir, çünki onların kökü insan, fitrət və vəhy təlimlərindədir.
İranda bu hərəkatın rəhbəri, islam fiqhi və dini əsaslara yiyələnməkdən əlavə, ölkədə uzun müddət siyasi təcrübəyə malik, özünə inam və şücaət ruhuna malik olan bir fəqih olmuşdur. O, təqva və sadə yaşam ilə silahlanmışdı. İlahi razılıq əldə etməkdən və islam idealına çatmaqdan başqa bir fikri yox idi və çalışırdı ki, İranda hökumət həmişə dini legitimliyini və xalq tərəfindən qəbul edilməsini saxlasın.
Bu iki amil İslam İnqilabı şüarlarının əsas meyarlarından və səbəblərindən biridir. Son 43 ildə İran xalqına qarşı çoxsaylı beynəlxalq məhdudiyyətlərə və qeyri-insani və qeyri-qanuni sanksiyalara baxmayaraq, həmişə inkişaf qatarında olub və onlardan bəziləri aşağıda qeyd olunub.

İran rəhbəri həmişə vurğulayır ki, dünyanın elmi dairələrində mövcud olmaq ancaq elmin dili ilə mümkündür və ölkədə elmi inkişaf addımları düzgün izlənməlidir və buna görə də elmi yüksəlişə xüsusi diqqət yetirilib və bu elm də öz yerini bütün sahələrdə əldə etmişdir. Dünyada elmin inkişafında İran mütəfəkkirlərinin rolu ildən-ilə artır , “Global Research” yazır ki, İran elmi və texnoloji tədqiqatlarda dünyanın ən mühüm ölkələrindən biridir və ISI elan edib ki, İran islam dünyasında elmi məqalələr üzrə birinci yerdədir. İran əsas məqalələrin təqdimatında 41% artımı ilə bu nəticəyə nail olub. “Nature” jurnalı bildirir ki, İran tədqiqat və təhsilə diqqət yetirərək mühüm irəliləyiş əldə etmiş ölkənin əsas nümunəsidir və son 40 ildə tədqiqatın demək olar ki, bütün aspektlərində sanksiyalara baxmayaraq, İran alimləri ən son qabaqcıl elmi istehsal ediblər. Bu məqalədə onlara işarə ediləcək.

Bu gün İran çox mürəkkəb olan 10 əsas texnologiyadan biri kimi lazer bilikləri üzrə dünyada beşinci yeri tuta bilib, ABŞ, Fransa, Almaniya və Rusiyadan sonra bu elmdə öz gücünü sübut edə bilib. İran alimləri insan beyninin hərəkət yaratmaq və idarə etmək mexanizminə əsaslanan və dünyada bənzəri olmayan sinir protezlərinin hazırlanması və bu bilik və texnologiyaya sahib olmaqda ABŞ-ın inhisarında mühüm irəliləyiş əldə edə biliblər.

Kök hüceyrələrlə eyni funksiyaya malik olan və buynuz qişanın xorası, buynuz qişasının transplantasiyası kimi müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicəsində xüsusi yeri olan bioloji mənşəli tibbi avadanlıqlardan (canlı orqanizm) bioimplantların istehsalında İran alimlərinin rolu təqdirəlayiqdir. , buynuz qişanın iltihabı və s. İran dünyada bioimplant biliklərini istehsal edən ilk ölkədir.
İran üçün daş və əhəng daşından kağız istehsalında dördüncü yerin ayrılması ağacların kəsilməsinin, ətraf mühitin məhv edilməsinin qarşısını alan ətraf mühitə və insanlığa böyük xidmətdir. Nüvə yanacağının istehsalı, uranın yerli biliklərlə zənginləşdirilməsi, talasemiyada dəmirin xaric edilməsini asanlaşdıran preparatın istehsalı (dünyada ikinci yerdədir), İranda heyvan sümüyü tozunun ilk istehsalçısı (insan bədənlərindən istifadə əvəzinə) Dr. Amin Beyam tərəfindən hazırlanması, diabet yaralarının müalicəsi və amputasiyanın qarşısının alınması üçün dərmanların istehsalı, katalizatorlardan istifadə etməklə dünyada ilk dəfə neft tullantılarının təkrar emalı və neft şlamının xam neftə çevrilməsi, İranda Sina cərrah robotunun hazırlanması ilə Amerika inhisarının qırılması və bu elmdə uğurlu tədqiqatlar dünyada beşinci klonlaşdırılmış keçi , Omid adlı ilk peykin inşası və 2008-ci ildə kosmosa yerləşdirilməsi və 2011-ci ildə Rəsəd 10 adlı ilk İran təsvir peykinin yerləşdirilməsi (bu texnologiyanın səkkizinci ölkəsi kimi), İranın adını dünyanın doqquzuncu ağır su istehsalçısı, bənd sənayesində üçüncü ölkə, texnologiya və elektrik stansiyalarının tikintisi və şirin su istehsalı sahəsində özünü təmin etmək, dünyanın ən sürətli torpedası və ya Hut adlı sualtı qayıq və Vəlfəcr kimi digər torpedalar istehsal edən qabaqcıl esmineslərin (məsələn, Camaran, Səhənd və Dəmavənd kimi) istehsalı, müxtəlif imkanlara malik, regionun ən böyük raket gücünə malik olması, il ərzində yüzdən artıq bədii filmin istehsalı və kino sahəsində ən yüksək beynəlxalq mükafatlara, yəni Oskar mükafatına layiq görülməsi müxtəlif janrlarda mühüm irəliləyişlərə nümunədir.
Humanitar elmlər sahəsində İran universitetləri ilahiyyat və dini sahələrlə yanaşı, intellektual inqilab yarada bildilər , İranın və dünyanın elmi elitasının mədəni və dini ideyalarına əsaslanan yüzlərlə kitaba meydan oxuyaraq, Qərb hegemonluğuna meydan oxudular. İslam dininin, İran və şərq mədəniyyətinin bayağı Qərb mədəniyyətindən qat-qat zəngin olduğunu və doğma adət-ənənələrimizə daha uyğun olduğunu sübut etdi və bununla da ölkədə mədəni tənəzzülün qarşısını ala bildi.

Bu gün İran İslam Respublikası siyasi inkişafında siyasi ideya nəzəriyyələrindən kənara çıxa bilmiş və yeni siyasi ideyalar yaradaraq və onları dini ideyalarla birləşdirərkən, demokratiyanın göstəricilərini müşahidə etməklə, yeni tipli ideologiyanı tətbiq etmiş, dini hökumət və dini demokratiyanı dünyaya tanıda bilmişdir . İnsanları öz əqidələrinə arxalanaraq öz daxilində və xaricində istiqamətləndirən və dünyada yeni siyasi və intellektual güc kimi tanıda bilmişdir.
Son 43 ildə bu inqilabın əsas bəhrələrindən biri də dünya elitasının etiraf etdiyi kimi, sosial ədalət, müstəqillik, mənəviyyat, dini demokratiya, insan ləyaqəti prinsipi, qadın hüquqları və iqtisadi göstəricilərin təşviqi ilə yanaşı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya Bankının və s.-nin statistik məlumatlarında görünə bilən İran xalqının rifahıdır. Bu gün İran xalqı öz siyasi müqəddəratını təyin etməkdə bilavasitə iştirak edir və ən yüksək siyasi məmurdan tutmuş bələdiyyə sədrlərinə və şəhər şurasının üzvlərinə qədər keçirilən çoxsaylı seçkilər bu iddianın sübutudur. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, bəzi Qərb dövlətləri dünya gücləri dünyanın 200-dən çox televiziya kanalına milyonlarla dollar pul verməklə İranı və İslam İnqilabının nailiyyətlərini təhrif etməyə çalışır, lakin buna baxmayaraq dünya İranın sülh və mənəviyyat mesajlarının şahididir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, İran İslam Respublikasının son dörd onillikdəki performans göstəriciləri çox yaxşı olub, çünki bütün sanksiyalar təzyiqi və regionda və dünyada səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə, lakin xalq xarakterli olması, İslami olması ilə İslam İnqilabı daima alimlərini elmin inkişafında və bəşəriyyətə xidmətdə qlobal konvoydan geri qalmamağa sövq edir və bu, böyük nailiyyətdir. İran rəhbərliyi həmişə vurğulayır ki, İran nə zülm etməyi, nə də zülmə tabe olmağı qəbul edir. Bu isə 21-ci əsrdə dünyada güc axınına zidd olan yeni idarəetmə tərzidir.

Bəziləri hesab edir ki, bu hərəkat sivilizasiya hərəkatıdır və gələcəkdə regiondakı İslam ölkələrinin köməyi və əməkdaşlığı ilə əldə oluna biləcək yeni sivilizasiyanın başlanğıcıdır. Kökləri İslam sivilizasiyasından olan, lakin indiki dövrdə elmi, mədəni, iqtisadi və siyasi tərəqqi ilə xalqın arzu və istəklərinə cavab verəcək , İslam və regional ölkələr nə qədər birləşsələr, bir-biri ilə əməkdaşlıq etsələr, yeni bir asan sivilizasiya əldə olunacaq. Bu, mədəniyyət sahəsində öyrənilə və araşdırıla bilən mövzudur. Şiə və sünnilərin birliyi, müsəlmanlar və islam ölkələrinin inteqrasiyası, İslam dünyasında biliklərin zənginləşdirilməsi, yeni texnologiyaların təmin edilməsi, islam dünyasında birgəyaşayış və tolerantlığın bərqərar olması İslam dünyasında islami hədəflərə, ideal yaşayışa çatmaq üçün gələcək əməkdaşlığın başlanğıcıdır.

Əli Purmərcan
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Prezident "Media haqqında" qanunu təsdiqlədiPrezident İlham Əliyev "Media haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci, 10-cu və 13-cü bəndlərinə uyğun olaraq, media sahəsində fəaliyyətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını, həmçinin kütləvi informasiyanın əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi, istehsalı və yayımının ümumi qaydalarını müəyyən edir.
Üzərimizdən istiqamətini dəyişərək keçən yüklərin səsi artıq şimaldan gəlir
Son 17 ildə Azərbaycanda həyata keçirilən beynəlxalq və regional iqtisadi layihələr ölkəmizi regionda əsas iqtisadi gücə çevirib. Bu, bir tərəfdən yeni iş yerlərinin yaradılmasına, digər tərəfdən ayr-ayrı qurumların gəlirlərinin artmasına və bununla yanaşı, büdcəyə daxilolmaları artırmaq məqsədi daşıyır. Həmçinin, özəl sektorun inkişafı üçün daha geniş imkanlar yaradır.

Belə iqtisadi layihələrdən biri də tranzit yükdaşımaların həcminin artması məqsədilə görülən işlərdir. Bu gün Azərbaycan Qərbdan (Türkiyə, Aİ), Cənubdan (İran və Hindistanla), Şimaldan (Rusiya ilə) keçən yolları birləşdirən dəmir yolu xətlərinin kəsişdiyi xaba çevrilmişdir. Tranzit yüklərin bu dəmir yolları vasitəsilə daşınaraq Qərb ölkələrinə, Cənubdan İran və Hindistana, Șimaldan Rusiyaya daşınması üçün Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kimi əsas nəqliyyat qovşağı yaradılıb.

Onu da qeyd edək ki, əsası 1902-ci ildə qoyulmuş Bakı Limanı Xəzərin ən böyük limanıdır. 2015-ci ildə isə bu limana yeni nəfəs verilib. Beləliklə, Azərbaycanın tranzit yüklərin daşınması üçün potensialı çox böyükdür. Bəs realliqlar necədir?

“Report”un Rusiyanın Həştərxan vilayətinin Beynəlxalq Əlaqələr Agentliyinin saytına istinadən əldə etdiyi məlumata görə bu günlərdə Türkmənistandan ixrac olunan karbamid yükü çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan üzərindan deyil, Rusiya Federasiyasına məxsus Kutum stansiyası üzərindan aşırılaraq Novorossiysk limanına, oradan da alıcılarına göndərilir. 2000 ton tranzit yükün bizim üzərimizdən deyil, başqa yolla getməsi Azərbaycan dəmir yollarının, liman va logistik şirkətlərin itkisidir.

Bu gün 2000 ton yük, sabah Azərbaycanın 20 milyon ton yük itirməsi deməkdir. Gördüyümüz kimi, bizim üzərimizdən istiqamətini dəyişərək keçən yüklərin səsi artıq şimaldan gəlir. Aidiyyatı qurumlar təxirəsalınmaz tədbirlər görməlidir ki, sabah bu səs Qərb və Cənub ölkələrindən də gəlməsin. Bunun üçün isə tranzit daşımalar və bütövlükdə nəqliyyatın, iqtisadiyyatın inkişafını istəyiriksə bu barədə aidiyyatlı qurumlar düşünməli və özəl sektorda olan daşıyıcı şirkətlərə barabərhüquqlu münbit şərait yaratmalıdırlar.
Əks halda itkilər 10 milyon manatlarla deyil, 100 milyon manatlarla ölçülə bilər.
“Şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranlarının hüquqlarının təşviqi” layihəsinin icrasına başlanıbMüvəkkil Hüquq Mərkəzi “Şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranlarının hüquqlarının təşviqi” layihəsinin icrasına başlayıb.

Bu barədə ictimai birliyin sədri Səməd Vəkilov məlumat verib.

Təşkilat sədri qeyd edib ki,Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyaya keçirilən layihənin 3ay müddətində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

“Layihə birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranlarının mövcud qanunvericilikdə olan hüquqlarının təmin olunmasına yardım etməyi hədəfləyir.”

Bununla bağlı maarifləndirici bukletin və verilişlər hazırlanacaq, Şabran, Siyəzən Tərtər və Quba rayonlarında maarifləndirici tədbirlərin təşkil ediləcək. Eyni zamanda ehtiyacı olan şəhid ailələri, müharibə əlilləri və veteranlarına pulsuz hüquqi yardım göstəriləcək.
ƏSMİD İctimai Birliyi yeni layihənin icrasına başladı“Əlillliyi Olan Şəxslərin Sosial Müdafiəsinə və İnteqrasiyasına Dəstək” (ƏSMİD) İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikasının Qeyri- Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 01 fevral 2022-ci il tarixindən “Sumqayıt şəhəri və ətraf rayonlarda Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar tədbirlərin təşkili” layihəsinin icrasına başlayır.

Bu barədə Sosialmedia.az-a ƏSMİD ictimai birliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.Layihənin əsas məqsədi regionlarda yaşayan yeniyetmə və gənclər arasında Xocalı soyqırımı barədə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi və Xocalı soyqırımı ilə bağlı “Xocalı Günü” adlı əlilliyi olan yaradıcı gənclərin əl işlərindən ibarət sərgisini təşkil etməkdir.

Layihə 4 ay davam edəcək.

DANİB Şirvan və Xırdalanda təlimlər keçirib“Demokratik Azərbaycan Naminə” gənclərin İctimai Birliyi (DANİB) Azərbaycan Gənclər Fondu / Azerbaijan Youth Foundation maliyyə dəstəyi ilə “Sağlam Həyat tərzi Festivalı” adlı layihə çərçivəsində Şirvan və Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində təlimlər keçirib.

Şirvan şəhər Gənclər evində keçirilən ilk təlimdə giriş sözü ilə çıxış edən DANİB sədri Elməddin Behbud təmsil etdiyi təşkilat barədə məlumat verib və “Sağlam Həyat tərzi Festivalı” layihəsinin əsas məqsədinin gənc nəsil arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, həmçinin, onları zərərli vərdişlərdən çəkinməyə təşviq etmək olduğunu bildirib. Elməddin Behbud vətəndaşlar, xüsusi ilə gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ olunmasının həm fərdi, həm də cəmiyyət həyatı üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu, bu sahədə olan problemlərlə bağlı qlobal çağırışların diqqətdə saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb.

Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Rafel Nəsirov layihənin hazırda mühüm ictimai aktuallıq kəsb etdiyini deyərək təlimin Şirvan şəhərində keçirilməsinə görə təşəkkürünü bildirib. O, yerli icra hakimiyyəti qurumları ilə QHT-lərin birgə fəaliyyətinin faydaları barədə də fikirlərini bölüşüb.

Sağlam həyat tərzi üzrə beynəlxalq ekspert, Yaşam koçu və qida mühəndisi Məhsəti Hüseynova layihə haqqında ətraflı məlumat verərək sağlam həyat tərzinin təbliğinin müasir dövrdə vətəndaş cəmiyyəti institutları və müvafiq dövlət qurumları üçün prioritet mövzu olduğunu deyib. M. Hüseynova layihə çərçivəsində hazırlanan çap məhsulları barədə də fikirlərini təlim iştirakçılarına çatdırıb. Siqaret, narkomaniya, yuxu rejimi və sağlam qidalanma mövzuları əhatə edən təlimin sonunda iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Səfir Cammu və Kəşmirdə aparılan işlərdən danışıbHindistan Səfiri cənab B. Vanlalvavna Cammu və Kəşmir İttifaq Ərazisində son iki ildə baş vermiş müsbət dəyişiklikləri şərh edib və İttifaq Ərazisində şəffaf və məsuliyyətli idarəetmənin təmin edilməsində əhəmiyyətli irəliləyişin əldə edildiyini bildirib.

Bu müddət ərzində qadınların, uşaqların və cəmiyyətin az təmin olunmuş hissələrinin sosial, iqtisadi və siyasi hüquqlarının qorunması və təşviqi üçün nəzərdə tutulmuş qanunlar da daxil olmaqla bütün mərkəzi qanunlar genişləndirilərək İttifaq Ərazisində tətbiq olunması təmin edilib.

Ot kökləri demokratiyasını gücləndirmək məqsədilə 2020-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Bölgə İnkişaf Şurasına seçkilər keçirilib. Bu seçkilərdə 51,7 faiz seçici fəallığı qeydə alınıb. 2019-cu ildə Cammu və Kəşmirin tarixində ilk dəfə olaraq Blok İnkişaf Şuralarına (BİŞ) keçirilmiş seçkilərdə 98,3 faiz seçici fəallığı müşahidə olunub. İlk dəfə olaraq qadınlar əsas siyasət fəaliyyətilə məşğul olmağa imkan verən hüquqdan faydalanıblar. Bu müddət ərzində müxtəlif proqramlar üçün “Pançayat” institutları (yerli hökumət orqanları) vasitəsilə təxminən 230 milyon ABŞ dolları ayrılıb.

Səfir qeyd edib ki, bu müddət ərzində kənd ərazilərinin internet, eləcə də elektron dövlət xidmətləri ilə təminatı üçün 44 Rəqəmsal Kənd Mərkəzi yaradılıb. “Kəndə Qayıdış” adlı unikal proqram çərçivəsində 50 min ailə dövlət tərəfindən dəstəklənən “Sağlamlıq Sığortası Proqramı” ilə təmin edilib. Qadın sahibkarlar üçün ayrılmış 4 600 kredit də daxil olmaqla ümumilikdə 15 mindən çox kredit vəsaiti verilib.

Kəndlərdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün vətəndaşlar tərəfindən 20 mindən çox inkişaf layihəsi müəyyən edilib. İnteqrasiya edilmiş şikayət və monitorinq sisteminə 85 mindən çox şikayət daxil olub ki, bunların da 90%-dən çoxu qənaətbəxş şəkildə həll edilib.

Səfirin sözlərinə görə, 7,5 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə yatırımının nəzərdə tutulduğu Baş Nazirin İnkişaf Paketi çərçivəsində təyin olunmuş 54 layihədən 20-si son iki ildə tamamlanıb, 13 layihənin 2022-ci ilin sonuna qədər tamamlanması, qalan layihələrin isə 2022-2023-cü illərdək başa çatması gözlənilir.

Tamamlanmış layihələr sırasında Qaziqund və Banihal şəhərləri arasında tikilən və dəyəri 420 milyon ABŞ dolları olan 8,45 kilometrlik, yüksək texnologiyalı, hər cür hava şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş tunel, Cammuda tikilmiş Rambağ körpüsü, eləcə də Cammuda yerləşən Hindistan Texnologiya İnstitutunu və s. qeyd etmək olar.

2020-2021-ci illər ərzində ümumi dəyəri 220 milyon ABŞ dolları olan 1289 yol tikintisi işi başa çatdırılıb. Təxminən 2000 məntəqəni birləşdirən “Baş Nazirin Kənd Yolu Planı” (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) çərçivəsində indiyədək 14 500 kilometr uzunluğunda yolların tikintisi başa çatdırılıb.

Səfir, həmçinin 2024-2025-ci illərədək bu ərazinin elektrik enerjisi istehsal gücünə 3000 MVt əlavə edilməklə gələcək 3 il ərzində elektrik enerjisi istehsalının iki dəfə artırılacağını qeyd edib. Son yetmiş ildə 3500 MVt hidroenergetika gücü quraşdırılıb, 2024-25-ci illərdə isə əlavə 2500 MVt istehsal gücü əlavə ediləcək. “Pakal Dul” (1000 MVt) və “Kiru” (624 MVt) hidroelektrik layihələrinin icrasına başlanılıb. Əlavə 4674 MVt gücün quraşdırılmasına dair 4,5 milyard ABŞ dolları həcmində yatırımı nəzərdə tutan müqavilələr imzalanıb. 350 min istehlakçı üçün yeni elektrik xətlərinin çəkilişini də əhatə edən bu son yeniliklər nəticəsində, Cammu və Kəşmirdə 100 evin elektrikləşdirilməsinə nail olunub.

Əlavə olaraq, 2022-ci ilin martınadək Cammu və Kəşmirdə 1,81 milyon kənd evinin hamısı su təminatı şəbəkəsinə qoşulacaq.

Sənaye artımını təşviq etmək üçün İttifaq Ərazisində qurulan bütün yeni sənaye obyektlərinə və əhəmiyyətli genişlənmə işlərinin aparıldığı mövcud obyektlərə stimullaşdırıcı yardımın ayırılması məqsədilə 3800 milyon ABŞ dolları büdcəsi olan və 2021-2030-cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Cammu və Kəşmir Sənaye İnkişaf Siyasətinə müvafiq müddəalar daxil edilib.

2021-2030-cu illər üçün “Cammu və Kəşmir Sənaye Torpaqlarının Ayrılması Siyasəti” qəbul edilib ki, buna əsasən 200 milyon ABŞ dolları həcmində sərmayə yatırımı ilə 15 sənaye layihəsinə torpaq ayrılıb. Bu müddət ərzində Cammu və Kəşmirə dəyəri 4 milyard dollardan çox investisiya təklifləri daxil olub. Cammu və Kəşmir Hökuməti, həmçinin “Dubai Expo 2020” sərgisində daşınmaz əmlak, infrastruktur, turizm, səhiyyə və işçi qüvvəsinin inkişafı sahələrinə sərmayələr cəlb etmək üçün qlobal investorlarla altı müqavilə bağlayıb.

Səfirin sözlərinə görə, hökumət tez və şəffaf məşğulluq imkanları təqdim etməklə 2000-ə yaxın vətəndaşın işlə təmin olunmasına və 15 000 vakant yerin müəyyən edilməsinə nail olub.

İşsiz mühəndislər üçün təlimlər təşkil etmək məqsədilə Cammu və Baramulla şəhərlərində Hindistan hökuməti və “Tata Technologies” şirkəti arasında birgə müəssisə kimi “İxtiralar, İnnovasiya, İnkubasiya və Təlim Mərkəz”ləri yaradılıb. Yaxın gələcəkdə hər biri Cammu və Srinaqarda olmaqla iki İKT parkı da yaradılacaq.

16 000 şəxsə fərdi məşğulluq krediti kimi 35 milyon ABŞ dolları ayrılıb. 2021-2022-ci illər ərzində təxminən 140 000 nəfər hökumətin müxtəlif özünüməşğulluq proqramları ilə əhatə olunub.

O, bildirib ki, pulsuz və ümumi sağlamlıq sığortası sistemi Cammu və Kəşmir İttifaq Ərazisində bütün sakinlərə şamil edilib. Cammu və Kəşmir, əslində, Hindistan üzrə səhiyyə sektoruna ən yüksək büdcə təyinatlarından (5%) birinə malikdir.

Əlavə olaraq, Cammu və Kəşmirdə Ümumhindistan Tibb Elmləri İnstitutunun 2 filialı, 2 xərçəng institutu, sümük institutları daxil olmaqla yeddi yeni tibb kolleci və xəstəxanası, eləcə də uşaq xəstəxanaları açılır. Cammu və Kəşmir Hindistanda COVID-19 əleyhinə peyvəndləmə ilə əhatə olunan aparıcı ştatlardan/ittifaq ərazilərindən biridir. Bu ərazinin yetkin əhalisinin 99%-dən çoxu tam peyvənd edilib. Səhiyyə işçiləri, xəstələrlə birbaşa işləyən işçilər və ahıllar üçün buster doza peyvənd kampaniyasına start verilib.

Təhsil sektoruna gəldikdə isə, 20 mindən çox tələbəni əlavə imkanlarla təmin edəcək 50 yeni kollec təşkil olunur. Tibb sahəsində (MBBS) məzun olmaq üçün yerlər 500-dən 1100-ə artırılıb və İttifaq Ərazisində Ümumhindistan Tibb Elmləri İnstitutunun 2 yeni filialı, 7 yeni tibb kolleci, tibb bacılarının hazırlanması üçün 5 yeni kollec və 2 xərçəng tədqiqatları dövlət institutu yaradılıb.

Səfir qeyd edib ki, Kənd Təsərrüfatı sektorunu inkişaf etdirmək üçün Hindistan Milli Kənd Təsərrüfatı Kooperativləri Marketinq Federasiyası Ltd. (NAFED) yaxın beş il ərzində alma, qoz, albalı və armud əkin sahələrinə təxminən 230 milyon ABŞ dolları dəyərində sərmayə yatıracaq. Əlavə olaraq 67 milyon ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulmaqla üç soyuducu anbar klasteri də yaradılır.

Ərazidə idman infrastrukturunu inkişaf etdirmək üçün isə Baş Nazirin İnkişaf Paketi çərçivəsində 26 milyon ABŞ dolları ayrılıb, eləcə də Cammu və Srinaqarda iki “Khelo India” Mükəmməllik Mərkəzi yaradılır.

Əlaqələri yaxşılaşdırılmaq üçün 23 oktyabr 2021-ci il tarixində Srinaqardan BƏƏ-nin Şarja şəhərinə beynəlxalq reys açılıb. Bundan əlavə, Cammu və Srinaqardan da doqquz uçuşa start verilib.
Elmar Vəliyev oğlunu söyüb: Ata-bala ferma üstündə DALAŞIBGəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevlə oğlu Elmir Vəliyev arasında qalmaqal baş verib.

Nəticədə ata-oğul bir-birinin ünvanına ağır ifadələr səsləndirib, bu zaman yaranan səs-küyə qonşular toplaşıb.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu barədə Gununsesi.info-nu məlumatlandıran E.Vəliyevin Göygöl rayonundakı qonşularından biri deyib ki, narazılıq mal-mülk üstündə olub.

Belə ki, Elmar Vəliyev külli miqdarda borclu olduğu şəxslərdən birinə Yevlax rayonu ərazisində yerləşən dəvə fermasını təklif edib. Xatırladaq ki, keçmiş icra başçısı hələ Yevlaxda icra başçısı olduğu dövrdə bu təsərrüfatı qurub, daha sonra inkişaf etdirərək yüzdən artıq dəvəyə sahib olub.

Mənbə bildirib ki, E.Vəliyevlə borc sahibi arasında anlaşma əldə olunsa da təhvil-təslim baş tutmayıb. Fermanın sənədləşdirməsi zamanı məlum olub ki, keçmiş icra başçsının oğlu Elmir Vəliyev atasından xəbərsiz həmin fermanı başqa şəxsə satıb. Əsl həngamə də bu sirrin üstü açılanda baş verib. Oğlunu küçə söyüşləri ilə təhiqr edən Elmar Vəliyevin qəzəbli bağırtısına qonşular toplaşıb. Şahidin dediyinə görə, oğlu da atasının söyüşlərinə adekvat cavablar qaytarıb.

Mübahisə Elmar Vəliyev oğlunu evdən qovması ilə yekunlaşsa da, qalmaqalın bununla bitəcəyi ağlabatan görünmür.

Çünki,icra başçısı olduğu dövrdə milyonlarla dollar borca girən E.Vəliyevin əmlakını sataraq vəziyyətdən çıxmaq cəhdləri bu və ya digər səbəblərdən mümkün olmur…
Daha bir "ictimai nəzarətçi" həbs edildi“Yeni İctimai Nəzarət Şurası” adlı qanunsuz təşkilat adı altında vətəndaşları aldadıb rüşvət verməyə təhrik edən şəxs həbs edilib.

Bu barədə Avrasiya.net-ə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, əvvəllər törətdiyi dələduzluq və saxta sənədlər hazırlama kimi cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Ramil Şükürovun müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilmədən qanunsuz yaratdığı “Yeni İctimai Nəzarət Şurası” adlı təşkilatın fəaliyətinə cəlb etdiyi digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə şəklində etdiyi qanunsuz əməllər barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilib.

Aparılan əməliyyat tədbirləri ilə qeyri-qanuni formada fəaliyyət göstərən qurumun ofisində axtarış aparılarkən Ramil Şükürov və yaratdığı şuranın digər üzvlərinin qanunsuz əməllərinə dair iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən çoxsaylı sübut və məlumatlar aşkar edilib, cinayətkar şəbəkə şəklində təşkilatlanmış qurumun respublika üzrə bir çox rayon və şəhər üzrə bölmələrinin mövcud olması, xidməti vəsiqələr verilməklə yüzlərlə üzvlərin cəlb edildiyi bu yerli strukturların hər biri üzrə sədr, müavin və digər vəzifələrə təyinatların aparıldığı, habelə şuranın rəhbər şəxslərinin guya aztəminatlı ailələrin yaşayış və maddi vəziyyəti ilə bağlı problemlərinin həlli, eləcə də şəhid və qazi ailələrinə yardım edilməsi adı ilə ayrı-ayrı vətəndaşlardan toplanılan ianə pullarını mənimsəmələrinə şübhələr müəyyən edilib.

Bundan başqa, keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı Ramil Şükürovun tanışı Aslanlı Elçin Heydar oğlu ilə qabaqcadan əlbir olaraq Bakı şəhəri ərazisində yerləşən ikimərtəbəli obyektin üçüncü mərtəbəsinin inşa edilməsinə rəsmi dövlət qurumlarından müvafiq icazələrin alınmasında köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar ona müraciət edən şəxsə özünün guya geniş əlaqələrinin olduğu aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri vasitəsilə qeyd edilən məsələni müsbət şəkildə həll edə biləcəyi barədə yalan vəd verərək həmin məqsədlə vətəndaşdan tələb etdiyi 100 000 manat məbləğində pulun müəyyən hissəsini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr yaranıb.

Habelə, Ramil Şükürovun rəhbərlik etdiyi qurumun qazilər və veteranlarla iş üzrə sədr müavini vəzifəsində işləyən Koroğlu Yelmar oğlu İbrahimov ilə qabaqcadan əlbir olaraq Ağdam rayonu, Xındırıstan kənd musiqi məktəbinə direktor təyin edilməsində köməklik göstərilməsi üçün ona müraciət etmiş şəxsə guya həmin sahə üzrə məsul qurumun səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri ilə geniş əlaqələrinin olduğunu yalandan bildirib özü barədə formalaşdırdığı inam və etibardan sui-istifadə edərək vətəndaşdan 17 000 manat məbləğində pul vəsaitini alaraq Koroğlu İbrahimovla aralarında bölüb şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr yaranıb.

Bundan əlavə, Ramil Şükürovun ona müraciət etmiş Hacıqabul rayon sakinindən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş övladının azad edilməsi üçün guya aidiyyəti vəzifəli şəxslərə rüşvət verəcəyi adı ilə aldığı 12 000 manat pulu ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr yaranıb.

Eləcə də, sonuncunun tanışı Elçin Aslanlının vətəndaşın faktiki istifadəsində olan Tovuz rayonu ərazisindəki torpaq sahəsinin onun adına rəsmiləşdirilməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarının yaxın əlaqədə olduğu vəzifəli şəxslərinə rüşvət verəcəyi adı ilə ondan aldığı 22 000 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə, bununla da qeyd edilən şəxslərin həmin hərəkətləri ilə vətəndaşları təkrarən vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etmələrinə əsaslı şübhələr yaranıb.

İş üzrə toplanmış kifayət qədər sübutlar əsasında Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin (CM) müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, hər üç şəxs şübhəli şəxs qismində tutularaq onlara CM-nin 178.2.1 (dələduzluq- qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə), 178.2.2 (dələduzluq- təkrar törədildikdə), 178.2.3 (dələduzluq- şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədilikdə), 178.2.4 (dələduzluq- xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) və 32.4, 312.2-ci (vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər etməyə görə ona təkrarən rüşvət verməyə təhrik etmə) maddələri ilə ittiham elan edilib, məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hazırda cinayət işi üzrə əhəmiyyət kəsb edən bu və digər yeni halların, Ramil Şükürovun rəhbərlik etdiyi qurumun üzvləri tərəfindən törədilən digər çoxsaylı oxşar qanunsuz əməllərin, habelə cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

"Baş Prokurorluq qeyd edilən şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkmiş şəxslərdən bu barədə "961" Çağrı mərkəzi və "161-Qaynar xətt" əlaqə mərkəzinə müraciət etmələrini xahiş edir", - məlumatda qeyd olunub.

Qeyd edək ki, daha öncə "İctimai Nəzarət Koalisiyası" adlı ictimai birliyin sədri kimi özünü təqdim edən Rasim Məmmədov həbs olunmuşdu.
Məktəbdə şagirdi elektrik cərayanı vuraraq öldürdüCəlilabad rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Avrasiya.net Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ocaqlı kənd orta məktəbində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, həmin məktəbin şagirdini məktəbin həyətində elektrik cərayanı vurub.

Şagird xəstəxanaya çatdırılsa da, artıq onun öldüyü məlum olub.

Hazırda hadisənin təfərrüatı dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.