İslam cəmiyyətində əxlaqi prinsiplərin və mənəviyyatın inkişafında və davamlı inkişafda qadınların roluQadınlar günü adlanan 8 Mart münasibəti ilə bütün qadınları, anaları bu gün münasibəti ilə təbrik etmək və əlaqəli mövzuda bir neçə sətir yazmaq fürsəti əldə etdim. Davamlı inkişaf son illərdə beynəlxalq sənədlərdə və prosedurlarda nəzərdən keçirilən ən çətin və əhəmiyyətli anlayışlardan biridir. Bu konsepsiya üç sahədə fəaliyyət tələb edir: sosial, iqtisadi və ekoloji. Hər üç sahədə qadınların rolu əhəmiyyətli və əsasdır. Bu səbəbdən BMT Baş Assambleyasının 70-ci sessiyasında 17 əsas məqsəd və 169 alt-məqsəd üzrə qəbul edilən 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərində əsas məqsədlərdən biri qadın probleminə həsr olunub və “Nail olmaq” adlanır. Gender Bərabərliyi və bütün “Qadınlar və Qızların gücləndirilməsi” adı verilmişdir.

Dayanıqlı İnkişaf Sənədinin nəzarət və iştirakçı orqanı kimi tanınan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı beşinci məqsədi insan inkişafının əsas prinsiplərindən biri kimi müəyyən etmişdir. Bu məqsəd dayanıqlı inkişafın bütün məqsədlərinə nail olmaq üçün əsas və zəruri məsələ hesab olunur və əslində təkcə davamlı inkişaf sənədinin əsas məqsədlərindən biri kimi deyil, həm də davamlı inkişafa nail olmaq üçün əsas təməl və bir növ sənəd kimi qəbul edilir. Bu arada, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı digər sahələrdə də qadınların probleminə toxunub. Məsələn, davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün (yoxsulluğun bütün formalarına son) qadınların və qızların səlahiyyətlərini genişləndirmək və onların əmlaka və aktivlərə çıxışı yolunda bütün maneələri aradan qaldırmaq üçün siyasətlər, alətlər və ictimaiyyətdə bacarıqların artırılması yolu ilə gender fərqinin azaldılması və iş yerində bərabərliyin təşviq edilməsi üçün və ya Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 2-ci məqsədinə (aclığa son, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq və qidalanmanın yaxşılaşdırılmasına və davamlı kənd təsərrüfatının təşviqinə) nail olmaq üçün bərabər çıxış əldə etmək üçün hüquqi və siyasi islahatların dəstəklənməsi üçün özəl sektorlar qadınların mülkiyyətinə və onların mülkiyyətinə və aktivlərinə, o cümlədən torpaq, pul və kənd təsərrüfatı xidmətləri və s. üzərində nəzarəti vurğulanmışdır.

Bu hallar davamlı inkişaf konsepsiyasının əhəmiyyətini və cəmiyyətlərin davamlı inkişafında qadınların rolunu göstərir. İslam cəmiyyətləri də davamlı inkişaf konsepsiyası ilə bağlı öz mövqelərini müəyyən etməlidirlər. Hazırda daha çox danışmaq istədiyim Dayanıqlı İnkişaf Sənədində dəfələrlə qeyd olunan gender bərabərliyi konsepsiyasıdır. Davamlı inkişaf sənədi fərdi yanaşma ilə və bəzən İslam düşüncəsindən fərqləndirilə bilən Qərb düşüncəsi ilə bağlı yazılmışdır.

Məsələn, gender bərabərliyi anlayışı İslam düşüncəsinə görə bütün sahələrdə və kontekstlərdə qəbul edə bilməyəcəyimiz ən çətin anlayışlardan biridir. Biz kişilər və qadınlar arasında hüquqi bərabərliyə, iki cinsin hüquq və vəzifələrinə inanırıq, lakin fərdiyyətçilik əsasında və Qərb düşüncəsinin nə ilə maraqlandığına diqqət yetirməklə gender bərabərliyinə inanmırıq. İslam şəriətində kişi ilə qadının inkişaf xüsusiyyətlərinə və təbii və inkişaf fərqlərinə əsaslanaraq və müqəddəs şəriətin qadın və kişilərə insanlıq baxımından deyil, cinsləri baxımından baxdığı mülahizələrə əsasən fərqlidir. qadınlara qarşı qanunlar və bizdə kişilər var. Məsələn, ailə institutunda çörək qazanan kişi ailənin təsərrüfat idarəçiliyinə cavabdehdir və bu vəzifədən əlavə kişilərə də hüquqlar verilir və məsələn, boşanma hüququ verilir. İslamda iqtisadi sistem, qadın və kişi üçün miras və qan pulu ilə bağlı hökmlərdə fərqliliklər görürük. Bu baxımdan biz gender bərabərliyinə və davamlı inkişafın tanınmış sənədinin əsasını təşkil edən bərabərliyini qəbul edə bilmərik.

Eyni zamanda, bu sənədin beynəlxalq oxunuşu və münasibətində cəmiyyətlərin mədəni strukturu nəzərə alınmır və müxtəlif cəmiyyətlərin qadınlarının aktivliyi ilə davamlı inkişafın müxtəlif mədəni, dini və ənənəvi əsaslarla yerli və regional tərifini vermək lazımdır. Bundan əlavə, Dayanıqlı İnkişaf Sənədində gender bərabərliyi və qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması konsepsiyası vurğulansa da, bu sahədə beynəlxalq səviyyədə ikili standartların olduğunu görürük.

Lakin əsas sual ondan ibarətdir ki, davamlı inkişaf sənədi və gender bərabərliyi konsepsiyası ilə bağlı bu çətinliklərə baxmayaraq, İslam və Şərq ölkələrində sosial və iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması üçün nə baş verməlidir və qadınların bu sahədə rolu necə olmalıdır? Bu üç sahə müəyyən edilməlidirmi?

Cəmiyyətlərin mədəni və ənənəvi və İslam düşüncəsinin xüsusiyyətlərinə, eləcə də qadınların cəmiyyətlərdəki həyat şəraitinə uyğun olaraq bu sahələrdə qadınların fəaliyyətini yenidən müəyyənləşdirməliyik. Məsələn, İran İslam İnqilabından sonra İranda qadınların vəziyyətində bir hadisə oldu. Bundan əvvəl qadınlar üçün iki yol var idi; Bunlardan biri qadınları patriarxiya və kapitalizmə assimilyasiya etməyə və onların cəlbediciliyindən və ya ucuz əməyindən istifadə edərək kapitalizmin dövranını dəyişdirməyə çalışan Qərbizm yoludur; O, qadınların insani istedad və qabiliyyətlərinə inanmırdı.
Lakin yetmişinci illərdə xalqın oyanması nəticəsində qadın şəxsiyyətinin insani cəhətlərinə önəm verilməsi və qadına qarşı sosial məsuliyyətin qəbul edilməsi və digər tərəfdən onların təbii və inkişaf xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilməsi və əslində qadının anası, həyat yoldaşı və ailə planları nəzərdən keçirilmişdir.

Bu İran cəmiyyətinin yerli xüsusiyyətləri və İslam ilə uyğundur və qadınların istedadlarının üzə çıxmasına, onların sosial, iqtisadi və ... sahələrdə məqsədyönlü, ağıllı və məsuliyyətli hərəkətlərinə kömək edə bilər. Davamlı inkişafı formalaşdıra biləcək bir fəaliyyət. Biz İslam cəmiyyətlərinin davamlı inkişafı üçün qadınların fəaliyyətinin növünü yenidən müəyyən etməliyik və bu yenidən müəyyənləşmə bu cəmiyyətlərin qadınlarının özləri və onların təşkilatları tərəfindən İslami prinsiplər , düşüncələr və cəmiyyətlərin mədəni konteksti çərçivəsində edilməlidir. Cəmiyyətlərin mənəviyyatının, əxlaqının və davamlı inkişafında qadınların mühüm rolunu heç bir şəkildə inkar edə bilmərik və buna nail olmaq üçün qadınların bu yola girməsi lazımdır.
Digər bir məqam da ondan ibarətdir ki, qadınlar tarix boyu mədəniyyətləşmə, sosiallaşma və sivilizasiyada təsirli ünsürlər və fəallar olublar. Təhsil statusuna görə qadın ailənin əsası, ailə isə sosial sistemin ən mühüm elementi və onun inkişafının əsas özəyi, icma quruculuğunda fəal institut hesab olunur.

Ona görə də ailədə qadınların ailə üzvlərinin tərbiyəsində, cəmiyyətdə nəsillərin tərbiyəsində əvəzsiz rolu var.

Şəhid Mütəhhəri əsil sivilizasiyanı əvvəlcə insanın kamilliyini və istedadını müəyyən edən, sonra isə cəmiyyətin kamilliyini, yəni insanların kamilliyini müəyyən edən, cəmiyyətin insan istedadlarını öz istedadlarına, mədəni kamilliyə çevirə bildiyi sistemdə müəyyən edən məcmu hesab edir. Ona görə də demək olar ki, sivilizasiya mədəniyyətin subyektidir və bütün gücünü mədəniyyətin ruhundan alan bədən kimidir.
Mədəniyyətin şəxsiyyətini, koordinatlarını müəyyən edən, insanın mənşəyi və təyinatının əsaslandığı xüsusi münasibət və düşüncə növüdür. İslam nəzərində müsəlmanların işlərinə diqqət bəzən ayrı-ayrı fərdlərin və qrupların problemlərinə diqqət şəklində, bəzən də cəmiyyətin və İslam sisteminin ehtiyaclarına diqqət şəklində təzahür edən transgender doktrinasıdır. Müsəlmanların işləri ilə maraqlanmaq kişilərə aid deyil və qadınlar da müsəlmanların və İslam cəmiyyətinin işlərində məsuliyyət hiss etməlidirlər, çünki bu, İslami vəzifədir. İslam nəzərində qadın o kəsdir ki, öz qadınlığını, zərifliyini dinin əsaslarını qoruyub saxlaya bilsin;

O, həm də öz hüquqlarını müdafiə etmək və eyni zamanda mənəviyyat, elm, araşdırma və Allaha yaxınlıq sahəsində irəliləmək, müxtəlif siyasi və ictimai sahələrdə görkəmli şəxsiyyətləri təmsil etmək iqtidarındadır və bu, dünya qadınları üçün örnək ola bilər.

Bir daha Qadınlar Günü mübarək olsun!

Əli Purmərcan
İranın Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri
İrandakı səfirliyimizdə rəsmi qəbul keçirildiAzərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə Tehranda rəsmi qəbul təşkil olunub.

Səfirlikdən verilən xəbərə görə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Mədəniyyət İnstitutunun mərasim zalında təşkil olunmuş tədbirdə İran Parlamentinin, Xarici İşlər Nazirliyinin, İran Silahlı Qüvvələrinin və digər dövlət qurumlarının rəsmi şəxsləri, xarici ölkələrin İrandakı səfirləri və diplomatları, ziyalılar, sənət adamları, Tehranda yaşayan azərbaycanlılar, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edib.

Dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlanan rəsmi qəbulda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə, Azərbaycan - İran əlaqələrinin ötən 30 il ərzində möhkəmləndiyini və inkişaf etdiyini bildirib. Səfir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan-İran sərhədini dostluq və qardaşlıq sərhədi adlandırdığını, əsrlər boyu tarixi, mədəni, mənəvi dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan qardaş xalqlarımızın ürəyinin həmişə bir döyündüyünü qeyd edib.

İran İslam Şurası Məclisinin təhlükəsizlik və xarici siyasət komitəsinin üzvü, millət vəkili Mahmud Abbaszadə Meşkini çıxış edərək İran Parlamenti və dövlətinin təbriklərini çatdırıb. İranın Azərbaycanla əlaqələrə verdiyi önəmdən, iqtisadi-ticari əlaqələrin artmasından bəhs edən millət vəkili, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin İran xalqını və dövlətini sevindirdiyini bildirib. Mahmud Abbaszadə Meşkini iki ölkə arasında möhkəm bağlara toxunaraq, dahi Şəhriyarın şeirlərindən misralar səsləndirib, İran-Azərbaycan xalqı kimi heç bir xalqın bu qədər yaxın olmadığını bildirib və 44 günlük vətən müharibəsində İran xalqının Azərbaycanla eyni kədəri və sevinci yaşadığını qeyd edib.

Tədbirdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xusrav Noziri də çıxış edərək Azərbaycan və İranın regional əməkdaşlığa verdiyi xüsusi töhfənin əhəmiyyətini vurğulayıb və hər iki ölkəni diplomatik əlaqələrin yaradılmasının 30 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib.
Ərəb Tələbələr Birliyi Misirdəki Azərbaycan diasporunun sədrinə təşəkkür məktubu ünvanlayıbİslam aləminin ən nüfuzlu Əl-Əhzər Universitetində fəaliyyət göstərən Ərəb Tələbələr Birliyi Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, diaspor mərkəzinin rəhbəri Seymur Nəsirova təşəkkür məktubu ünvanlayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, məktubda Azərbaycan diasporunun uzun illər boyu müxtəlif ölkələrdən Qahirədə təhsil alan tələbələrə diqqət və qayğısı vurğulanıb, Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin nəzdində onlar üçün ödənişsiz kursların təşkil edildiyi diqqətə çatdırılıb.

Misirin “Əl Ruvaq” qəzeti isə Azərbaycan diasporunun sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirovun fəaliyyəti barədə birsəhifəlik məqalə dərc edib. Yazıda qeyd olunub ki, 20 ilə yaxın müddətdə diaspor təşkilatının sədri Qahirədə təhsil alan yerli və əcnəbi tələbələrə qayğı göstərir. Təhsilini başa vurmuş bu gənclərin çoxu hazırda öz ölkələrində cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində çalışır, eyni zamanda, sülhə və tərəqqiyə, ekstremizm və radikalizmə qarşı mübarizəyə öz töhfələrini verirlər. S.Nəsirov da qeyd edir ki, dünyada neqativ halların qarşısını almağın yeganə yolu təhsildən keçir. Onun sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi mərkəzdə yerli və əcnəbi tələbələrin ödənişsiz əsasda təhsili davam edir və burada 50-yə yaxın ölkənin gəncləri müxtəlif fənlər üzrə biliklərə yiyələnirlər.
"Qarşıdakı günlərdə təxribatlar yenidən təkrarlana bilər"Son günlər biz erməni “absurd teatrı”nın səhnəsində necə deyərlər, növbəti tamaşanın şahidi olmaqdayıq. Bir tərəfdən rəsmi İrəvan sülh müqaviləsinin imzalanmasının gündəlikdə olduğunu bildirir, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının hökumətin gündəliyində dayanan prioritet məsələlərdən biri olduğunu qeyd edir. Ancaq digər tərəfdən isə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Goranboy, Tərtər, Ağdam və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə tez-tez atəşə tutulur.

Eləcə də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutur. Tovuz rayonu istiqamətində də son günlər ermənilər tərəfindən atəşkəs rejimi pozulub.

Şübhəsiz ki, Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən dərhal həmin istiqamətlərdə düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görülüb və hazırda həmin istiqamətlərdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Ancaq növbəti günlərdə də ermənilər tərəfindən bu cür təxribatların törədilməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Qarşıdakı günlərdə təxribatlar yenidən təkrarlana bilər. Böyük ehtimalla ermənilər bu təxribatları məqsədyönlü, planlı şəkildə törədirlər. Hazırda Kreml rəhbərliyinin bütün diqqəti Rusiyanın Ukraynaya qarşı həyata keçirdiyi xüsusi hərbi əməliyyata yönəlib. Görünən budur ki, rəsmi İrəvan və Xankəndidəki erməni separatçı-terrorçu yığnağı da yaranmış boşluqdan istifadə etmək, yararlanmaq istəyir. O biri yandan isə Fransa prezidenti Emmanuel Makron da erməniləri revanşist cəhdlərə təhrik edir.

Ancaq Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi ərazidə tərkisilah edilməmiş ermənilər tərəfindən atəşkəs rejiminin tez-tez pozulması ilk növbədə Rusiya rəhbərliyinin özünü narahat etməlidir. Çünki ermənilər bu cür təxribatları həyata keçirməklə birbaşa Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini korlamağa çalışırlar. Son günlərdəki bütün təxribatlar məhz buna hesablanıb. Ona görə də, Rusiya sülhməramlıları öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlməyə və atəşkəs rejimini maksimum qorumağa çalışmalıdırlar ki, son nəticədə rəsmi Bakı sülhməramlıların fəaliyyətindən narazı qalmasın. Bu təxribatlar son nəticədə Ermənistanın özü üçün və Qarabağdakı separatçılar, terrorçular üçün pis nəticələnə bilər. Onlar qətiyyən arxayın olmamalıdırlar ki, Azərbaycan Ordusu Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazidə antiterror əməliyyatı aparmayacaq. Bizim Ordumuz istənilən vaxt antiterror əməliyyatı həyata keçirməyə hazırdır.

Əlisahib Hüseynov,
Milli Həmrəylik Partiyasının sədri
Ukrayna ordusu Nikolayev aeroportunu geri qaytardıUkrayna Silahlı Qüvvələri Nikolayev hava limanını geri qaytarıb.

Ukrayna mətbuatı xəbər verir ki, bu barədə Nikolayev regional hərbi idarəsinin rəhbəri Vitali Kim bildirib.

O qeyd edib ki, hava limanından uçuşlar üçün istifadə edilməsi hələ ki mümkün deyil, lakin Ukrayna hərbçiləri ərazidə möhkəmlənirlər.

Vitali Kim hava limanındakı Rusiya hərbçilərinin meşəlik əraziyə və digər bölgələrə qaçdığını deyib.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə Rusiya hərbçilərinin Nikolayev hava limanını tutması barəsində xəbərlər yayılmışdı.

Rusiya gəmisi Odessa sahilində məhv edildiUkrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Odessa sahilində Rusiya hərbi gəmisini vurub.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Odessa Vilayət Hərbi Administrasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sergey Bratçuk Feysbuk hesabında yazıb.

O, Rusiyaya məxsus hərbi gəminin Qara dəniz sahilindəki Odessa liman şəhəri yaxınlığında Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurulduğunu açıqlayıb.

“Daha bir düşmən gəmisi əskildi”, - o bildirib.
Ukrayna parlamentinin keçmiş deputatı döyüşlərdə həlak olubRusiya hərbçiləri ilə Ukrayna döyüşçüləri arasında Puşe-Vodisedə gedən döyüşlərdə Ukrayna Ali Radasının 8-ci çağırış deputatı Aleksandr Marçenko həlak olub.

“Report” UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Azadlıq Partiyasının deputatı Oleq Tyaqnibok bildirib.

“Rusiya-Ukrayna müharibəsinin veteranı, VIII çağırış Ukrayna Ali Radasının deputatı, zabit Aleksandr Marçenko həlak olub”, - deyə partiya sədri vurğulayıb.
Təxribata əl atan iki erməni hərbçi yaralandı, biri öldüErmənistan ordusunun təxribata cəhd edən iki hərbçisi yaralanıb.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Naxçıvan istiqamətində baş verən insident nəticəsində iki erməni hərbçi yaralanıb. Onlardan biri - leytenant Qraç Manasaryan xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Qeyd edək ki, son sutka ərzində erməni separatçıları tərəfindən Azərbaycan Ordusunun mövqeləri 24 dəfə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən həmin istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.

Azərbaycan Ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.

Rusiyaya dost olmayan ölkələr AÇIQLANDIRusiya hökuməti bu ölkəyə qarşı qeyri-dost hərəkətlər edən dövlətlərin siyahısını hazırlayıb.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Siyahıya ABŞ, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri, Böyük Britaniya, Ukrayna, Monteneqro, İsveçrə, Albaniya, Andorra, İslandiya, Lixtenşteyn, Monako, Norveç, San Marino, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya, Mikroneziya, Yeni Zelandiya, Sinqapur və Tayvan daxil edilib.
TRT-AzTV əməkdaşlığında önəmli addımTRT-AzTV əməkdaşlığında daha bir önəmli addım atılıb.
“Azərbaycan Televiziya və Radio Yayımları” QSC-nin Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatına görə, TRT-nin bir qrup aparıcı mütəxəssisi bu gündən etibarən AzTV-də təlimlərə başlayır.
14 gün davam edəcək təlimlər TV-nin müxtəlif sahələrini əhatə edəcək.

Xəbər müxbirləri, operatorlar, rejissorlar, redaktorlar, PR və sosial media mütəxəssislərinin keçəcəyi təlimlər həm də təcrübə mübadiləsi əsasında baş tutacaq.
Bu münasibətlə bu gün QSC-də görüş keçirilib. Görüşdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı, QSC-nin sədri Rövşən Məmmədov və TRT-nin rəhbər müavini Fethi Fahri Kaya, həmçinin QSC əməkdaşları iştirak ediblər.

R.Məmmədov əvvəlcə AzTV-TRT əməkdaşlığından danışaraq qeyd edib ki, hər iki kanalın bir məqsədi var: “Daim qabağa getmək, daim irəliləmək. Bu yolda TRT bizimlə bərabərdir. Niyə məhz TRT? Çünki TRT doğma Türkiyəmizin əsas media platformasıdır. TRT Türkiyə mediasının anası olmaqla yanaşı, reytinqdə birincidir. Vaxtilə reytinq sıralarında axırıncı yerlərdə idi, lakin son illərdə əldə etdiyi nəticələr göz önündədir. Reytinqdə ön sıralardadır. AzTV-nin xətti TRT-yə uyğundur. Hər iki kanal eyni ideoloji işi aparır. Eyni amalı daşıyır.
Əslində, bu gün başlanan tədris prosesi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bariz nümunəsidir. Bu başlanğıcdır. Çox böyük işlərimiz, nəticələrimiz olacaq”.

R.Məmmədov əlavə edib ki, təlimlər sadəcə auditoriya dərslərindən ibarət olmayacaq: “Aparıcılar aparıclarla, operatorlar operatorlarla, digər mütəxəssislər isə öz sahələrinə aid əməkdaşlarla vaxt keçirəcək. İki həftə ərzində dəyərli həmkarlarımız sanki AzTV-nin əməkdaşı olacaq. Hər iki tərəf bu görüşdən mütləq şəkildə yararlanmalıdır”.

Sədr onu da diqqətə çatdırıb ki, yaxın vaxtlarda AzTV-də çalışan müxbir heyəti Türkiyəyə - TRT-yə göndəriləcək: “Onları orada çalışdırmaq fikrindəyik. Bir sözlə, bu iş birliyinin çox böyük nəticələri olacaq. Uzun müddət iki kanal arasında yalnız sözdə olan fikirlər, bu gün praktiki olaraq həyata keçirilir”.

Səfir Cahit Bağçı isə Türkiyə mediasının İkinci Qarabağ müharibəsindəki fəaliyyətinə diqqət çəkib: “Türkiyə hər mənada Azərbaycanın yanında oldu, bu ölkənin həqiqətlərini dünya Türkiyə mediası vasitəsilə eşitdi. Hər sahədə iş birliyimiz inkişaf edir, edəcək. Media sahəsində də iş birliyimizi gücləndirmək məcburiyyətindəyik. Bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur. Bunun ən yaxşı nümunəsi Şuşa Bəyannaməsidir”.

Səfir Azərbaycan-Türkiyə mütəxəssislərinin iş birliklərini təcrübə mübadiləsi ilə inkişaf etdirə biləcəyini vurğulayıb.

TRT-nin rəhbər müavini Fethi Fahri Kaya isə Azərbaycanda olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib: “İş birliyimiz hər zaman davam edəcək. AzTV-də bir həftəlik tədris proqramı nəzərdə tutmuşduq, lakin artırdıq. Əməkdaşlığımızın uğurlu olacağına inanıram”.