Dövlət orqanlarının vətəndaşlara və biznes qurumlarına təqdim etdiyi xidmətlərin monitorinqi aparılıb

Dövlət orqanlarının vətəndaşlara və biznes qurumlarına təqdim etdiyi xidmətlərin monitorinqi aparılıbXəbər verildiyi kimi, “Cəmiyyətin və vətəndаş münаsibətlərinin inkişаfı” İctimаi Birliyinin sədri Əhməd Abbasbəyli ilə “Family Health International” (FHI 360) (USAİD) təşkilatının 18.12.2020-ci ildə tarixdə bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq “Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması və korrupsiya risklərinin aradan qaldırılması” layihəsi keçirilir. Layihə çərçivəsində “Cəmiyyətin və vətəndаş münаsibətlərinin inkişаfı” İctimаi Birliyinin sədri Əhməd Abbasbəyli və təşkilatın araşdırma qrupu tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlara, biznes qurumlarına xidmətlərin təqdim edilməsi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üzrə Monitorinq işi aparılıb. Bu təşəbbüs çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlara, biznes qurumlarına təqdim etdiyi xidmətlərin monitorinqi və müstəqil qiymətləndirilməsi aparılıb.

Bakı, Gəncə, Şəki, Salyan şəhərlərini əhatə edən monitorinqin təşkili və aparılması dörd mərhələlərdən ibarətdir. Layihə çərçivəsində 2 istiqamət- 1. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində vətəndaşların müraciət etmək hüquqlarının reallaşdırılması, onlara baxılma qaydaları səviyyəsininöyrənilməsi; 2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırma səviyyəsininqiymətləndirilməsi üzrə monitorinq aparılıb.

Monitorinq zamanı rəsmi dövlət hakimiyyəti orqanları, müxtəlif maraq qrupları, ictimai fəallar və əhali arasında sosioloji sorğular aparlıb. Eyni zamanda rəsmi dövlət hakimiyyəti orqanlarının və müxtəlif maraq qruplarının təmsilçilərindən müsahibələr götürülüb. Bununla yanşı yerli media, o cümlədən internet resursları analiz edilib.

Aparılan tədqiqat işi nəticəsində aydın olub ki, ölkə əhalisinin yarıdan çox hissəsini (52,65%) ölkədə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı dövlət orqanlarının fəaliyyət səviyyəsi bu və ya digər formada, qane edir. Sorğuda iştirak edənlərin 63,44%-ini bu və ya digər formada Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti, bu nazirliyin ayrı-ayrı strukturlarının xidmət səviyyəsi qane edir.

Monitorinq zamanı bilinib ki, Ədliyyə nazirliyinə Penitensiar Xidmətlə bağlı 2020-ci il ərzində 383, 2021-ci ilin 3 ayı ərzində isə 171 müraciət daxil olub. Nazirliyin internet resursları vasitəsilə e-xidmət istifadəçilərinin sayı 2020-ci il üzrə 1.404497, 2021-ci ilin 3 ayı üzrə isə 199146 təşkil edir.

“Cəmiyyətin və vətəndаş münаsibətlərinin inkişаfı” İctimаi Birliyindən verilən məlumta görə, bu layihəni həyata keçirməklə dövlət qurumlarında şəffaflığın və hesabatlılığın artırılmasına kömək edəcəkdir: “Layihəyə bu vəziyyətin öyrənilməsi, bu sahədə zəif cəhətlərin öyrənilməsi, aydınlaşdırılması, müvafiq dövlət orqanlarında bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanması daxildir. Tədqiqat işi, həmçinin QHT olaraq təşkilatlarımızın imkanlarını və davamlılığını artıracaqdır. Həm də dövlət qurumları ilə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirəcək”.