"Qurban bayramı həyatınıza əmin-amanlıq, firavanlıq, süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin"

"Qurban bayramı həyatınıza əmin-amanlıq, firavanlıq, süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin"
Sadiq Qurbanov
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri


Dəyərli dostlar!

Əziz həmvətənlər!

Bu gün islam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Müqəddəs Qurban bayramıdır. Bu bayram münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, hər birinizə uzun ömür, firəvan həyat, bol ruzi bərəkət arzu edirəm. Kəsdiyiniz qurbanların Ulu Tanrı dərgahında qəbul olunmasını diləyirəm.

Bildiyimiz kimi Müqəddəs Qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycanda da bu bayram xalqımız tərəfindən həmişə keçirilmiş və ayinlər icra olunmuşdur. Belə ki, xalqımız neçə əsr əvvəl rus imperiyasının, sonra isə imperiya üzərində qurulmuş sovetlər birliyinin tərkibində yaşamağa məcbur edilmiş, onun milli mənəvi dəyərləri, bayramları, adət-ənənələri tapdalanmış, xüsusi ilə sovetlər dönəmində olduğumuz illərdə bu bayram və mərasimlərin keçirilməsi qadağan olunmuşdur. Lakin həmin zamanlarda belə xalqımız həm min illər boyu yaşatdığı dəyərlərə, həm də islam dininin əsas bayramlarından olan Qurban bayramına həmişə sahib çıxmışdır.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli "Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında" Qanununa əsasən, Qurban bayramı ölkəmizdə dövlət səviyyəsində bayram edilir. Hər il ölkəmizdə dövlət səviyyəsində ümumxalq bayramı kimi qeyd olunan Qurban bayramı xeyirxahlıq və mərhəmət duyğularının təcəssümü olmaqla yanaşı, bərabərlik və dözümlülük ovqatını da insanlarda gücləndirir. Dünya müsəlmanlarının birlik, həmrəylik və qardaşlıq rəmzi olan bu müqəddəs bayramı Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımız da sevinclə qeyd edirlər. Bu, xalqımızın mənəvi dəyərlərinə dövlət qayğısının nəticəsidir. Ümumilikdə, dini-mənəvi dəyərlərə həssas münasibət, müxtəlif dinlərə və sivilizasiyalara hörmət, tolerantlıq demokratik Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi əsaslarını təşkil edir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələrə ayrılan diqqət kimi, milli-mənəvi dəyərlərimizə də xüsüsi önəm verildi, xüsusi ilə də respublikamızın ərazi hüdudlarında yaşayan bütün xalqların mədəniyyətinə, adət-ənənəsinə, dini baxışlarına tolerant münasibətin əsasını qoydu.

Yüz illərdir ki, ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsubları Azərbaycanda mehriban ailə kimi yaşayırlar. Bu gün isə ölkəmizdə tarixən mövcud olan və qarşılıqlı hörmət və etimad prinsiplərinə əsaslanan nümunəvi birgəyaşayış mühiti Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən milli siyasət sayəsində daha da genişlənir, inkişaf edir və möhkəmlənir.

Ölkəmizdə yaşayan çoxsaylı millətlərin etnik-mədəni müxtəlifliyinin qorunub saxlanmasına xidmət edən bu siyasət eyni zamanda da milli həmrəyliyin və birliyimizin ən yüksək səviyyədə mövcudluğunu təmin edir. Hər il ölkəmizdə rəsmi şəkildə qeyd edilən dini bayramlar mütərəqqi milli-mənəvi dəyərlərin, sosial yardımlaşmanın və xeyirxahlıq duyğularının təntənəsinə çevrilir, cəmiyyətimizdə birlik və bərabərlik ovqatını daha da gücləndirir. Məsələn, bu gün inamla deyə bilərik ki, Qurban bayramı respublikamızda tolerantlığın təntənəsinə çevrilib. Müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri Qurban bayramı günlərində vahid Azərbaycan xalqının birlik və qardaşlığını nümayiş etdirir, müsəlman dostlarını təbrik edirlər. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının mənəvi birliyinin ifadəsi olan bu ənənə bundan sonra da davam edəcək.

Prezident İlham Əliyev də bu siyasi kursu uğurla davam etdirərək tarixi-mədəni irsin, milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsinə öz töhvəsini vermiş, xüsusən də dini ziyarətgahların əsaslı təmirinə və yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayırmışdır. Dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik rəmzi olan Qurban bayramının Azərbaycanda hər il yüksək səviyyədə qeyd olunması dövlətimizin milli-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi diqqətin parlaq təzahürüdür. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Qurban bayramının fəzilətini, bu münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriklərinin birində belə xarakterizə etmişdir: “Qurban mərasimi Uca Yaradana məhəbbət və itaət, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə hörmət, hər bir bəşər övladına mərhəmət və dözümlülük təlqin edən İslam dininin insanlar üçün hidayət yolu seçilməsi ilə əlamətdardır. Bu mübarək bayram bütün dünya müsəlmanlarının mənəvi-ruhi birliyini, əməli-saleh insanların Tanrı sevgisini və haqq-ədalət naminə hər cür fədakarlığa hazır olmalarını təcəssüm etdirir”.

Qurban bayramı islamın bir din kimi tamamlanması və mənəvi-əxlaqi qurtuluş yolu olaraq insanlara bəxş edilməsi ilə əlamətdardır. Bu mübarək gündə müsəlmanlar Uca Tanrıya yaxınlığın, ilahi dəyərlərə bağlılığın sevinc və fərəhini yaşayır, xeyirxah amallar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Bu müqəddəs bayramın tarixçəsi İbrahim peyğəmbərin öz oğlu İsmayılı Allahın şərəfinə qurban kəsmək niyyətini bildirən hadisə ilə əlaqələndirilir. Tanrı öz sevimlisi İbrahim peyğəmbərin sadiqliyini sınamaq üçün ondan yeganə oğlu İsmayılı qurban kəsməyi tələb edir və İbrahim peyğəmbər gözünü qırpmadan oğlunu yerə yıxıb başını kəsərkən, Tanrının göndərdiyi mələk Cəbrayıl göydən enib onun əlini saxlayıb, Tanrının İbrahimdən razı qaldığını bildirib və oğlu İsmayılın əvəzinə göndərdiyi qoyunu kəsməyi təklif edir. Buna görə də Qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da deyirlər. Çox sevdiyi balasını Tanrı yolunda qurban verməyə hazır olması Peyğəmbərin Tanrı qarşısında imanının və səmimiliyinin bariz sübutudur. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu hadisə Tanrıya inamın, dərin etiqadın nümunəsidir. Bu hadisə onu göstərir ki, insanlar Tanrını sonsuz imanla sevməli və öz sevgilərində bu cür səmimi olmalıdırlar.

Dəyərli dostlar!

Bu gün cəmiyyətimizdə hökm sürən birlik və həmrəylik, dinclik və əminamanlıq, təhlükəsizlik və sabitlik əldə etdiyimiz əvəzsiz uğurumuzdur. Birlik və bərabərlik, xeyirxahlıq və mərhəmət Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın cəmiyyətimizə aşıladığı və bəxş etdiyi ən ali dəyərlərdir.

Bu ilki Qurban bayramınin əvvəlki illərdəkindən əsas fərqi bayramın 30 ilə yaxın düşmən işğalında olan torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra keçirilməsidir. 44 günlük Vətən müharibəsində bütün Azərbaycan xalqı Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Vətən naminə canlarından keçməyə belə hazır olduqlarını göstərdilər.

Bu bayram günündə torpaqlarımızın azadlığı uğurunda şəhid olmuş bütün qardaşlarımızı dərin hörmətlə yad edirik.

Əziz həmvətənlər, başda Prezident cənab İlham Əliyev və dəyərli Mehriban xanım Əliyeva olmaqla sizi bu müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, hər birinizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, ailə səadəti və bol nailiyyətlər arzulayıram. Qurban bayramı həyatınıza əmin-amanlıq, firavanlıq, süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin. Bir daha bayramınız mübarək!