“Sülh gözəldir, torpaqlar isə müqəddəsdir! ”

“Sülh gözəldir, torpaqlar isə müqəddəsdir! ”Xatirə Quliyeva
Fəlsəfə elmləri doktoru

Artıq 12-ci gündür ki, xalqımız əbədi-əzəli vətən torpaqlarımızın, Dağlıq Qarabağ məskənlərimizin mənfur erməni işğalçılarından azad olması üçün silaha sarılıb. Bütün istiqamətlər üzrə döyüşlər gedir. Ölkə rəhbərimiz, Ali baş Komandanımız, cənab İlham Əliyev Xalqa müraciət edib, ölkə üzrə səfərbərklik élan olunub, lazımı tədbirlər həyata keçirilir. İki gün əvvəl isə Prezident, Ali baş Komandanımız, cənab İlham Əliyevin Ordumuzun Tərtər rayonunun Talış kəndini, həmçinin Cəbrayıl rayonunun əvvəlcə Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quyçay kəndlərini, daha sonra Cəbrayıl rayonunu bütünlüklə, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı və daha neçə-neçə kəndi azad etməsi qələbə xəbərlərini xalqa yetirməsi 32 il vətən həsrəti ilə yaşayan bütün Azərbaycanlılara toy-bayram hissləri bəxş etmişdir.

Bu qələbəmiz Ali baş Komandanımız, cənab İlham Əliyevin Ordumuzun hərbi gücünü daima qüvvətləndirməsi,. qətiyyəti, dəyanəti, hərbi zabit heyətinin yüksək peşəkarlığı, vətən övladlarının böyük vətənpərvərliyi nəticəsində əldə edilmişdir.

Bü gün döyüş hazırlıqlı minlərlə gənc, hətta yaşlılar, qadınlar, yeniyetmələr belə Azərbaycan xalqının haqq işi – Torpaqlarımızın işğaldan azad olması uğrunda döyüşə getməyə hazırdır. Düşmən tarixi hiyləgərlik və əslində xarakterik zəiflik siması ilə bütün düya liderlərindən hərbi qüvvə xahiş etdiyi halda Azərbaycan bircə ölkədən belə heç nə xahiş etməmiş və dövlət-millət birliyi ilə, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa tam uyğun formada öz Vətən müharibəsini aparır! Müqəddəs deyim var: “Haqlısansa qorxma, haqq səni qoruyacaq!”. Bəli, haqlı olduğumuz üçün ilahi ədalət bərqərar olmaqdadır! Allah köməyimizdədir! Düşmən məhv edilir! Qorxaq ermənilər işğal etdiyi ərazilərimizi qoyub qaçır, imdad diləyirlər!

İndi qədim tarixlərin sınağından çıxmış, aforizm kimi dillər əzbəri olan “Azərbaycan-Türkiyə – Bir Millət-İki Dövlət” psixoloji olduğu qədər ictimai-siyasi, mədəni fenomen iki dövlətin ən ağır günlərində birlik, həmrəylik, dostluq, inam, sevgi meyarları ilə özünü bir daha təsdiq edir!

Bir Millət-İki Dövlət” -- bu müdriklik fəlsəfəsi Türkiyənin Azərbaycana gündəlik və hətta hər saat, hər dəqiqə böyük mənəvi dəstəyi ilə bütün dünyaya yenilməz Türk Birlyi-həmrəyliyini bəyan edir.

Hələ 1918-ci il 28 may tarixində Tiflsdə élan edilmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının Milli məclisi açılana kimi Müvəqqəti Milli Şuraya rəhbərlik etmiş Fətəli xan Xoyski yeni müstəqil dövlətin ilk addımını 4 iyun tarixində - yəni 1 həftə sonra Türkiyə ilə əlaqələrlə atmışdır. Osmanlı imperatorluğu ilə Azərbaycan Milli Şurası arasında Batum Andlaşması rəsmi sənədinin 4-cü maddəsinə əsasən Türkiyə hərbi güc vasitəsi ilə Azərbaycanın Rusiyanın istilasından xilas olması, xalqın qorunması məqsədilə öz köməyini göstərməyə razılaşmışdı. Tarixi sənədi Türkiyə tərəfdən Ədliyyə naziri Xəlil bəy və 4.Kolordi komutanı Vehip paşa, Azərbaycan tərəfdən Məmməd Əmin Rəsulzadə və xarici işlər naziri Məmməd Həsən bəy imzalamışlar.

Azərbaycanda bolşeviklərə böyük dəstək verən ermənilərin Bakıda törətdikləri soyqırımın qarşısının alınması üçün Azərbaycan Demokratik Respublikasının Rəyasət Heyətinin sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə və Dağıstan milli rəhbəri Heydər Mammat İstambula gəkmiş. Tələt və Ənvər paşa ilə görüşmüşlər və Türkiyə dərhal öz ordusunu Azərbaycana göndərmək üçün hazırlamışdır. Lakin Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olan Türkiyəyə Almaniya Gürcüstan vasitəsilə mane olmağa çalışmış, ordunun Batumdan keçməsinin qarşısı alınmış, lakin Türkiyə əsgərləri nə qədər uzaq məsafə və çətin yollarla olsa da yəni, Qarsdan keçməklə qan qardaşlarının köməyinə yetişmişlər. Digər tərəfdən də Envər paşanın qardaşı Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz Müsəlman ordusu Azərbaycan türklərinin də qoşulduğu bu əsl TÜRK ORDUSUNA birləşərək Ruslarla, əslindəsə türkün əbədi düşməni ermənilərlə mübarizə aparmış, soyqırımçıları geri oturtmuşdur.

Tarixin ən ağır hadisəsi müharibə, qırğın isə, ən bəşəri, humanist münasibət haraya yetişmək, xilas etmək, qorumaqdır. Bu baxımdan Türkiyə –Azərbaycan birliyi, həmrəyliyi nümunələrindən yada düşən daha bir nümunə: ... 1918-ci ildə Azərbaycanın harayına gəlmiş “Ya istiqlal, ya ölüm”- hayqıran türk geniralı Kazım Qarabəkir paşa Azərbaycanın qədim məskəni Naxçıvanı erməni daşnaklarından qorumuş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Osmanlı İmperiyasının dəstəyi ilə Naxçıvan və ətrafında yaşayan türklərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Araz Türk Cümhuriyyətinin yaradılmasına nail olmuşdur. Hələ Kazım Qarabəkir paşa İran Azərbaycanını da ingilisləri dəf edərək fəth etmiş, bir müddət o tərəfli, bu tərəfli Azərbaycan ürək kimi bərabər döyünmüşdür.

Heç də təsadüfi deyil ki, Ulu öndər Heydər Əliyev 1997-ci il 8 may tarixində Türkiyənin İş Adamları ilə Görüşdə söylədiyi nitqində Soyqırım illərində Türkiyə Respublikasının yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün Azərbaycana göstərdiyi böyük diqqəti yüksək qiymətləndirərək demişdir: ”... böyük Mustafa Kamal Atatürk 1918-1920-ci illərdə həmin erməni millətçilərinin, daşnaklarının azərbaycanlıların başına nə bəlalar gətirdiklərini yaxşı bilirdi. Azərbaycanda nə qırğınlar etmişdilər, yaxşı bilirdi. Məhz Mustafa Kamal Atatürkün və onun kimi insanların iradəsi nəticəsində 1918-ci ildə Türkiyənin Qafqaz Ordusu Azərbaycana gəldi, Naxçıvanda, Qarabağda, Gəncədə, Bakıda Azərbaycanlıları erməni qırğınından xilas etdi. Biz bunları unutmuruq” (12).
Beləcə, Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində cərəyan etmiş və tarixə vandallıq məzmun və mahiyyətində iz salmış 1918-ci il, 31 mart-02 aprel soyqırım hadisələrinə qısa nəzər yetirdikdə də biz bu gün təxminən 100 illik tarixi yenilənmədə yenə “bir millət, iki dövlət”-in birlik, həmrəylik həyat fəlsəfəsinin şahidi oluruq. Bu dəfə Azərbaycanın Müstəqil Dövlət kimi daha qüdrətli olması Türkiyənin mənəvi dəstəyi ilə Vətən torpaqlarımızı işğal etmiş erməni vandalları ilə təkbaşına mübarizə aparmasında bir daha təsdiqlənir.

Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır! Milynlarla insanımızı mənfur ermənilər əzəli yurd yerlərindən zaman-zaman qovsalar da Azərbaycan xalqı onlara qarşı həmişə insanlıq nümayiş etdirib. Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Lap kiminsə evinə şəhid, qazi gətirildikdə belə həmin ermənilərə qarşı düşmənçilik işləri törədilmir.

Azərbaycan müharibəni döyüş meydanında aparır! Azərbaycanın bir ali məqsədi var, vətən torpaqlarının azad olunması. Ermənilər isə yenə vəhşiliklərini həyata keçirir, hətta Azərbaycanda yaşayan minlərlə erməni soydaşlarının təhlükəsizliyini düşünmürlər. Çünki yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanlılar qonşularına, həm də sivil vətəndaşlara --- əlində silah olmayanlara, hələ günahsız körpələrə, zəif təbəqəyə güllə atacaq qədər alçaq deyillər. Bu cür vandallıqlar onların alnına yazılıb! Bu günlərdə də onların cəhbə boyunca uduzduqlarına, əsgərlərinin silahı atmaq kimi əskikliyinə cavab olaraq Gəncə, Mingəçevir, Abşeron. Xızı və s. şəhər və kəndlərimizi iri silahlardan atəşə tutması onlara bəxş olunmuş milli xarakterik vəhşilik simasıdır! Əslində onların tarixən cılız, oğru, şərəfsiz xalq oduqları haqda çox yazılıb!

Ermənilər haqqında xalq-millət sözünü belə işlətmək doğru deyil.Onlar tarixi elmi tədqiqatlarda da təsdiq olunduğu kimi bir tayfadırlar. Bu məqamda görkəmli akademik Ramiz Mehdiyevin bu tayfa haqda qiymətli düşüncələrini itibas gətirməyi zəruri hesab edirəm: “Öz irsi fiziki əlamətlərinə görə isə ermənilərin 16 antropoloji tipə bölünməsi tədqiqatçılarda heyrət doğurur: bir xalqda bu qədər antropoloji fərq ola bilməz. Doğrudan da, bu, yalnız ermənilərin tərkibində assimilyasiyaya uğramış və mənşəyi ilə fərqlənən xeyli etnik qrupun mövcudluğu nəticəsində mümkün ola bilər. Ermənilərin etnogenezini öyrənən tədqiqatçılar bilirlər ki, onların tərkibində assimilyasiyaya uğramış qaraçıların müəyyən təbəqəsi vardır. Ola bilsin, bu səbəbdən ermənilər daimi yaşayış yerinə bağlı deyillər. Bu gün onların nümayəndəsinə yalnız Amazonka cəngəlliklərində rast gəlməzsən”.

Bu fikirlərdən yola çıxıb ən son hadisələrdə- Azərbaycanın haqq müharibəsində ermənilərin heç 1 həftəlik döyüşlərə tab gətirməyib 25 il ələ keçirib faydlandıqları Azərbaycan torpaqlarını qoyub qaçması faktlarını yada salmaqla qorxaq, zəif etnik varlıq olduqlarını bir daha vurğulamaq yerinə düşər. Bu tayfa yalnız hiylə, badalaq, arxadan zərbələrə qadirdir. Onun üzbəüz döyüşməyə - müharibə gerçəkliklərinə sinə gərməyə iqtidarı heç vaxt olmayıb, indi də yoxdur! Onun minaladığı torpaqlarımızda qələbəyə ümidləri boşa çıxıb, döyüşməyə hərbi texnikası və hərbi canlı qüvvəsi yoxdur. Bütün dünya dövlətlərindən kömək diləməsi-yalvarışları da hər gün boşa çıxır. Bu da onun işğalçı bir dövlət kimi tanınmasına və siyasi nüfuzunun olmamasına dəlalət edir. Azərbsycan isə müqəddəs vətən torpaqları üçün canından, qanından keçməklə, hətta yardım, dəstək təkliflərini qəbul etmədən alnı açıq-mərd-mərdyana döyüşür.

Əlbəttə, müharibə itkisiz olmur! Bu tarixi reallıqdır! “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”,“Vətən, uğrunda ölən varsa, Vətəndir”,- kimi misallarımız elə bu reallıqdan yaranıb! Ona görə də bu günlər hər tərəfdə və hər bir vətəndaşımız ağrı-acılarla bərabər qələbə sevinci yaşayır. hiss olunur. Çünki bir misalda da deyildiyi kimi “Sülh gözəldir, torpaqlar müqəddəsdir”!

Çoxdan gözlədiyimiz bu döyüş günlərində əli silah tutan hər bir Azərbaycan ərəninin bir tək məqsədi vardır, - Ordumuza dəstək olmaq. Döyüşlərdə iştirak etmək üçün Hərbi hissələrə yazılmağa gedən yüzlərlə, minlərlə vətəndaşımızı bir amal birləşdirir, - nəhayət, müqəddəs torpaqlarımızı xilas etmək, milyonlarla qaçınımızı yur-yuvasına döndərmək.

Bir məşhur Atalar sözümüz də var: “Aslanın dişisi, erkəyi olmaz”! Bu qədim misal bizim müasir mərd, cəsarətli qadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza da xasdır. Düşünürəm ki, indi çox Qadınlarımız da vətənin bu ağır günündə torpaqlarımızın azad olunması, illər uzunu verdiyimiz şəhidlərin qisasını almaq üçün ön cəbhədə olmağı arzulayır və könüllülər olaraq Ali baş komandanın bir çağırışına bənddirlər.

Əgər belə bir çağırış olarsa yaşıma, sağlamlığıma baxmadan mən də mütləq müqəddəs torpaqlarımız uğrunda-şərəfli vətən müharibəsinə könüllü gedərəm!

Bu baxımdan hal-hazırda gücüm ancaq “Sözümə” çatır və mən “Döyüş, döyüş Türk balası”, “Qisas” adlı şerlərimlə qəhrəman xalqımın haqq döyüşündə iştirak etmək istəyirəm.

Ümüd edirəm ki, bu şerlər igid oğullarımızı, vətəndaşlarımızı “Ya Qarabağ ya ölüm” --vətən çağrısına bir daha kökləyəcəkdir. Qələbə bizimdir! Bu Döyüş Azərbaycan Dövləti və onun Prezidentinin qüdrətini, Azərbaycan Ordusunun yenilməzliyini, xalqımızın vətənpərvərliyini bütün dünyaya bəyan edəcəkdir. Qələbə uzaqda deyil. Mən ən yaxın günlərdə Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərkərdə gücü və iradəsi ilə Milli Orsumuzun işğal olmuş topraqlarımızı azad edəcəyinə, Şuşamızda və hər qarış vətən torpalarımızda Müqəddəs Üç Rəngli Vətən Bayraqlarımızı dalğalandıracağına, minlərlə qaçqın-köçkünümüzü öz yud-yuvalarına qaytaracağına, xalqımıza əsl toy-bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş edəcəyinə, şəhidlərimizin əziz ruhunu sevindirəcəyinə inanıram!


Dövüş dövüş, döyüş Türk balası

Türksən oğul, Türksən bala,
Baban sənə comərd deyib!
Min eyıbli ermənin qarşısından
qaçmaq eyıb!
Silah götir, atlan həmən.
Döyüş, döyüş Türk balası!
Bir də gördün ki, qarşısında
Dünən sənin kirli-çirkliı
ayaqqabını təmizləyən
o ərməni dığadır.
Ya zaman-zaman sayılmamış,
qapılardan qovulmuş
muzdlu əsgər, ya bir
zənci, qaradır…
Bunlardanmı qorxacaqdın?
Silah götir, atlan həmən.
Döyüş, döyüş Türk balası!

Ağdam kimi, Laçın kimi,
Kəlbəcərtək, Zəngilantək,
Qubadlıtək, Xocalitək
Ulu kecmiş,
Şuşa kimi bir ismətli gəlin qalib!..
Dağlar qalib,düzlər qalıb,
Sərin-sərin bal bulaqlar,
gül-bənövşə, tər yaylaqlar…
Yaşmaq tutan anaların,
körpə, gəlin, qızlar qalib
Yad əlində!
--Əsirlərin kölə olub
Öz elində!..
Silah götir, atlan həmən.
Döyüş, döyüş Türk balası!

O yüzlərlə Şəhid olan iğidlərin
ruhu gəzir bil ardınca hey dillənir:
Qisas! Qisas! Qısas deyir!
Əl-ayağını-al qanını
qurban verən qazilərin
ərk eləyir,
--Qisas! Qisas! Qısas deyir!
Rəhmi böyük, Səbri böyük
Tanrı dözmür haqsızlığa!
-Yetər daha qılınc qında!
Qisas! Qisas! Qısas deyir!
Silah götir, atlan həmən,
Döyüş, döyüş Türk balası!

Türkə düşmən doğulubdu,
İnsanlıqdan qovulubdu!
Boş başına qulaqları
yenə-yenə yük olubdu.
— Vuran gəzir, qıran gəzir!
Erməni yok! “ərməni”yox!..
Torpağında denən kölən ,
dığan gəzir!
Silah götir, atlan həmən,
Döyüş, döyüş Türk balası!
Türk adını, Türk sözünü
Tarixlərə daha möhkəm
yazacaqdır
Döyüşünün sədasi!!!


QISAS

Allah birdir, şeytansa çox
Şeytanı qov Allahdan qorx
Min olacaq hər güllə, ox...
Sən o qanın qisasını almalısan!

Sən qurd oldun, düşmən köpək,
Yetişsə də yardım, kömək,
Axdı qanın, axdı sel tək…
Sən o qanın qisasını almalısan!

Tən yarıldı köksün, sinən,
Yıxılmadın, əhsən ərən!
Od püskürdü nifrət qəlpən:
Sən o qanın qisasını almalısan!

O tək sənin qanın deyil,
Kürsəllərin qanıdır bil!
Köz tutsa da yaran il-il,
Sən o qanın qisasını almalısan!

Torpaq udmaz o al qanı
Sellər yumaz o al qanı,
Tarix, zaman, bil, unutmaz o al qanı…
Sən o qanın qisasını almalısan!

Namus, vicdan, qeyrət deyib,
İğid, aslan, comərd deyib,
Haydi qalxaq millət deyib,
Sən o qanın qisasını almalısan!