Komitə sədri YAP üzvlərini təbrik edib

Komitə sədri YAP üzvlərini təbrik edibSadiq Qurbanov
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri


Dəyərli dostlar!

Əziz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri !
Sizi Partiyamızın yaranmasının 28-ci il dönümü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm!

Hər bir xalqın, millətin öz müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda apardığı şərəfli mübarizələr tarixi var. Azərbaycan xalqı da həmişə müstəqil yaşamaq, taleyinin sahibi olmaq, öz dövlətini qurmaq arzusu ilə yaşamışdır. Dövlətçilik tariximizdə Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Eldəgizlər, Şirvanşahlar, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvilər kimi dövlətlərinin olması və mənəvi atributumuz olan dilimizə sahib çıxmağımız dediklərimizə əyani bir sübutdur.XX əsr ərzində iki dəfə müasir anlamda beynəlxalq hüquqla tanınan müstəqil dövlət qurmaq imkanı qazandıq.

Təəssüf ki,1918-ci il 28 may tarixində qurulan Azərbaycan Xalq Cumhüriyyəti müxtəlif səbəblərdən cəmi 23 ay yaşaya bildi. Yalnız bundan 70 il sonra öz milli müstəqilliyimizi yenidən bərpa etmək imkanı əldə edə bildik. Lakin bu dövr elə bir zamana təsadüf edirdi ki, Azərbaycan beynəlxalq sahədə təklənmiş, Türkiyə istisna olmaqla başqa xarici dövlətlərdən dəstək ala bilmirdi, hətta informasiya qıtlığı üzündən ABŞ konqresi təcavüzə məruz qalmış Azərbaycana Ermənistanı guya «blokada»ya aldığına görə 1992-ci ildə «Azadlığı müdafiə aktı»na 907 saylı əlavəsini tətbiq etmişdi.

Belə bir dövrdə qazanılmış müstəqilliyimizi bir daha itirməmək üçün Azərbaycan xalqının öndə gedən ziyalıları yeganə cıxış yolunu Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışında görürdülər və bu məqsədlə 16 oktyabr 1992-ci il tarixində siyasi partiyaya rəhbərlik etməsi ücün müraciət etdilər. 24 oktyabrda Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin ziyalıların müraciətinə müsbət cavabından sonra 21 noyabr tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi və Heydər Əliyev partiyanın sədri seçildi.

Heydər Əliyev şəxsiyyətinin gücü hər kəsə yaxşı bəllidir, bu güc xalqın gücü ilə birləşdikdən sonra qarşısıalınmaz bir qüvvəyə çevrildi və dağılmaq üzrə olan bir məmləkət sabitlik və quruculuq dövrünə qədəm qoydu.

Bu gün H.Əliyev ideyaları və siyasi kursuna daim sədaqətlə xidmət edən 750 mindən çox üzvi olan Yeni Azərbaycan Partiyası təkcə Azərbaycanın yox, bütövlükdə, regionun ən güclü siyasi partiyasıdır.
Danılmaz faktır ki, müasir, müstəqil Azərbaycanın həyatının ən möhtəşəm anlarını, uğurlarını və tarixi qələbələrini məhz partiyamızın yaradıcısı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və onun layiqli varisi partiyamızın sədri İlham Əliyev yazıb.

Ümummilli Liderimiz müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu, onun layiqli davamçısı isə torpaqlarımızı 30 illik işğaldan xilas etdi.
Bu gün dünya hərb və diplomatiya cəbhəsində cənab İlham Əliyevin liderliyini, sərkərdəlik nümunəsini əyani surətdə gördü. Bu gün cənab İlham Əliyev nəinki Cənubi Qafqaz regionunun lideri kimi, eyni zamanda müasir dünyanın taleyində mühüm rol oynayan liderlərdən biri kimi qəbul olunur. İftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, nəinki Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, eyni zamanda bütün xalqımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi, yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyi tarixi sərkərdə missiyası nəticəsində tariximizin ən şərəfli anlarını yaşamasından qürur duyur. Tarix isə öz şərəf səhifəsinə Ali Baş Komandanımızın adını qızıl hərflərlə əbədi həkk etdi.
Eşq olsun Ali Baş Komandana!

Eşq olsun müzəffər Azərbaycan Ordusuna! Eşq olsun, məğrur Azərbaycan xalqına!

Bu gözəl gün münasibəti ilə başda sədrimiz cənab İlham Əliyev və partiyamızın sədr müavini dəyərli Mehriban xanım Əliyeva olmaqla bütün əqidə yoldaşlarımı, o cümlədən bütöv xalqımızı bir daha təbrik edir, gözəl-firəvan həyat arzulayıram!