12 iyl 21:03siyaset

"Ümummilli liderimizin bizə yadigar qoyduğu ən böyük sərvət müstəqil Azərbaycandır"

"Ümummilli liderimizin bizə yadigar qoyduğu ən böyük sərvət müstəqil Azərbaycandır"Heydər Əliyev təkrarsız bir insan, onun keçdiyi yol isə zəngin həyat ensiklopediyasıdır.

Milli özünüdərkin ən yüksək siyasi ifadəsi olan müstəqil dövlət ideyası Azərbaycanın yeni tarixində məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

XX əsrin ortalarında 1969-cu ilin 14 iyulunda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə irəli çəkilməsi ölkə həyatında nurlu bir yolun başlanğıcı olmuşdur. Hələ 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan bütün strateji əhəmiyyətli sahələrdə inkişaf etmiş, sosial-iqtisadi və intellektual resurslarına görə keçmiş SSRİ də öncül yerlərdən birini tutmuşdu. Ulu öndər Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə böyük təzyiqlərlə üzləşsə də heç bir riskdən çəkinməyərək əzmkar fəaliyyəti ilə xalqda tarixi keçmişi, milli kimliyi, dili, mədəniyyəti milli adət -ənənələri və düşüncə sistemi barədə dolğun təsəvvürlər formalaşdıra bilmişdir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sovet siyasi arenasında rəhbərliyə gəlməsi bütün maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə yol acmış, milli ziyalı elitasının təfəkkürünə və rejimin sərt təqiblərindən qorunmasına imkan yaratmışdır. Ümummilli liderimizin müdrik siyasətinin dərinliyi məhz elmi prinsiplər üzərində qurulması ,intellektual potensiala arxalanmasında idi. Bu fenomenal insan elmimizin,mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın gözəl bilicisi,araşdırıcısı və hamisi idi.

70-80-ci illərdə Azərbaycan elmi, təhsili və mədəniyyəti dünya elminə birbaşa inteqrasiya olunmaq imkanı qazandı ,cəmiyyət həyatına ,onun tərəqqisinə xidmət edən fundamental kəşflərini etdi.

Azərbaycan sənayesinin sahə, ərazi quruluşunda yaranmış uyğunsuzluqları həll etmək məqsədilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə ötən əsrin 70 ci illərinin əvvəllərində sənayenin inkişafı, onun strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün cox ciddi, nəticəsi böyük olan proqram hazırlandı. Əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi strateji xətt kimi müəyyən edildi ,əmək məhsuldarlığı və digər səmərəlik göstəricilərinin dinamik artımı Azərbaycan iqtisadiyyatının cox güclü inkişaf faktoruna çevrildi. Sənayedə mütərəqqi struktur dəyişiklikləri nəticəsində maşınqayırma, elektronika, yüngül, yeyinti və coxsaylı emal müəssisələri istifadəyə verildi, on minlərlə iş yeri açıldı.

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında ədəbiyyatın rolunu yüksək qiymətləndirdiyi qədər dilin də ictimai həyatımızdakı müstəsna mövqeyinə daima böyük əhəmiyyət vermişdir. Onun bütün sahələrdə olduğu kimi,bana dilimizin inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.Öz xalqını və dilini dərindən sevən Heydər Əliyev rəhbərliyə gəldiyi ilk gündən başlayaraq respublika iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin yüksəlişi, xalqın güzəranının yaxşılaşması uğrunda apardığı mübarizədə Azərbaycan dilinin fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə və inkişafına xüsusi qayğı yetirmişdir. Bütün bunlar, şübhəsiz Heydər Əliyev dühasının millət və dövlət naminə gördüyü misilsiz işlərin bir damlasıdır. Ümummilli liderimizin bizə yadigar qoyduğu ən böyük sərvət müstəqil Azərbaycandır.

Azərbaycan xalqı, dövləti üçün qurub, yaratmaq, vətənimizin səsini dünyaya yetirmək, ölkəmizə rəhbərliyinin bütün dövrlərində Heydər Əliyev üçün ən başlıca amal idi. Yalnız ötən əsrin sonuna doğru Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra anlayıb dərk edəcəkdik ki, Heydər Əliyev 70-80 ci illərdə ölkəmizi nəhəng quruculuq meydanına çevirərkən, Azərbaycan övladlarını xaricdə təhsil almağa göndərərkən, Azərbaycan xalqının nə qədər böyük mədəniyyətə malik olduğunu müxtəlif tədbirlər vasitəsilə bütün dünyanın diqqətinə çatdırarkən, ölkəmizdə fundamental və tətbiqi elmlərin əsaslı inkişafına nail olarkən məhz vətənimizin bu gününü düşünür,memarı olduğu müstəqil Azərbaycan dövətini o günlərdən qurub yaradıbmış.....

Bu gün möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev həyata keçirdiyi islahatlarla bir daha sübut etdi ki, Ulu öndərimizin bütün ideallarının, böyük arzularının davamçısıdır.

Rəşad Rəhmanov
YAP Siyəzən Rayon təşkilatının sədr müavini
XƏBƏR LENTİ

Jurnalist Böyükağa Mikayıllının "Dahi pedaqoqlar" silsiləsindən "Yanuş Korçak" adlı kitabını şəhərimizin kitab mağazalarından əldə edə, həmçinin müəlliflə əlaqə ( 050 344 96 76 ) saxlayıb onlayn sifariş verə bilərsiniz.