QHT Şurasından daha konkret, daha səlahiyyətli - Agentlik hansı üstünlüklər qazandırır?Elçin Mirzəbəyli
Əməkdar jurnalist, “Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru


Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi müasir dövlətçilik fəlsəfəsinin təməlini, ana xəttini təşkil edir. Bu iki istiqamətin dövlət quruculuğunda paralel şəkildə, vahid bir prosesin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi irəliyə doğru aparılması da, şübhəsiz ki, təsadüfi deyil.

Çünki hüquqi dövlət quruculuğunun yolu şəffaf, qanunların aliliyinin təmin olunmasına nəzarəti həyata keçirmək potensialında olan güclü vətəndaş cəmiyyətindən, güclü vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun yolu isə, ayrı-ayrı fərdlərin təşkil etdiyi toplumun hüquq və azadlıqlarını subyektiv yanaşmalara yol vermədən təmin etmək imkanında olan hüquqi dövlətdən keçir.

Məhz bu baxımdan, dövlət müstəqilliyinin 30-cu ildönümünü yaşayan, vətəndaş cəmiyyəti anlayışının de-fakto mövcud olmadığı, yaxud formal xarakter daşıdığı bir sistemin içərisindən çıxan və hələ də bu sistemin bəzi neqativ təzahürlərindən xilas ola bilməyən Azərbaycan cəmiyyəti üçün vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil hüquqi dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi, dövlət və milli maraqlar, strateji hədəflər müstəvisindən inkişafı müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Müstəqilliyinin ilk illərində işğal, xaos və hüquqi nihilizmin qaranlıqlarından keçərək, cəmiyyətin dağıntıları üzərindən real hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu mərhələsinə adlayan dövlətimizin qarşında çoxsaylı hədəflər və maneələr dayanırdı: Kənar təsirlərə qarşı iqtisadi-siyasi və hüquqi immunitetin formalaşdırılması, “güclü dövlət-güclü vətəndaş” anlayışının və bu anlayışın çiyin-çiyinə, həmrəylik içərisində olan iki mühüm istiqamətinin vahid platforma üzərindən inkişafı üçün olduqca mürəkkəb, ziddiyyətli, çoxsaylı resurs, vaxt, siyasi iradə, qətiyyət və təcrübə tələb edən prosesi başa çatdırmaq, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü təmin edilmiş Azərbaycan Respublikasını islahatlar yolu ilə yeni strateji hədəflərə doğru daşımaq!

Heç kimə sirr deyil ki, dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində buraxılmış çoxsaylı boşluqlar, yüksək dövlət vəzifələrində təmsilçiliklərinə baxmayaraq idarəçiliyin ən bəsit mexanizmləri haqqında təsəvvürləri olmayan insanların cəmiyyətin müqavimət gücünü zəiflədən, ölkəni kənar təsirlər qarşısında gücsüz hala gətirən əməllərinin nəticələri sonrakı dövrdə hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin intensiv şəkildə irəliyə doğru aparılmasına imkan vermədi. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti QHT adı altında fəaliyyət göstərən, reallıqda isə ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin, onların geosiyasi təsir alətlərinin mexanizmləri kimi hərəkət edən institutların işğalına məruz qaldı. “Demokratiya və insan hüquqları” kimi dəyərləri dağıdıcı ideoloji silaha, təxribat alətinə çevirən, reallıqda isə Ermənistan, erməni diasporu və lobbisi ilə işbirliyi içərisində Azərbaycanı təslimçi sülhə sövq etmək istəyən ayrı-ayrı Qərb institutları ölkəmizdə marionet idarəçilik sistemi formalaşdırmaq üçün pozucu fəaliyyəti stimullaşdırır, de-fakto siyasi fəaliyyətlə məşğul olurdular.

Ölkəmizdə və bütün dünyada qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq, bədnam Soros kimi fondlar, NDİ kimi institutlar onlarla işbirliyində olan, yaxud ələ alınmış şəxslər tərəfindən yönətilən QHT-lər vasitəsilə dağıdıcı siyasi qrupların maliyyələşməsində iştirak edir, onları təlimatlandırır və onlardan öz maraqları üçün Azərbaycan dövlətinə qarşı yararlanır, ölkədə qütbləşməni dərinləşdirməyə, siyasi qüvvələr arasında nifaq toxumu səpməyə çalışırdılar. Azərbaycanda “beşinci kolon” missiyasını icra edən marionet QHT-lərin təmsilçilərinin sonradan Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları, erməni diasporu və ölkəmizə düşmən kəsilən qüvvələrlə eyni səfdə dayandıqlarını, müxtəlif ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə milli maraqlarımıza zərbə vurmaq üçün törətdikləri iyrənc əməlləri hər kəs bilir və yaxın tarixdə, cəmiyyətin gözü qarşısında baş verənləri yenidən təkrarlamağa ehtiyac duymuram.

“Beşinci kolon QHT-ləri”nin 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən çoxsaylı təxribat kampaniyalarının içərisində yer alan “qalıqları”nın həyata keçirdikləri utancverici missiya da daxili katarsis prosesinin başa çatdırılmasının vacibliyini ortaya qoyur.

Bununla yanaşı, ötən dövr ərzində “beşinci kolon QHT-ləri”nin, həmçinin onların ənənəvi himayəçi-idarəçilərinin yaratdığı “qarşıdurma” mühitindən, həmçinin bu vəziyyətdən öz maraqları üçün istifadə edənlərin, prosesi təhlil etmədən “hər şey gözəldir” deyənlərin qeyri-peşəkar davranışlarından sui-istifadə edərək, QHT sektoruna axışan, heç bir iş bacarmayan təsadüfi adamların, “passiv ziyanvericilərin” də vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinə ciddi zərbə vurduqlarını nəzərə almağın vacib olduğunu düşünürəm.

Vətən müharibəsində əldə olunan tarixi qələbədən sonra aparılan təhlillər də vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə bağlı dövlət siyasətinin dövrün tələblərinə uyğun təşkili, QHT sektorunun üzləşdiyi problemlərin çevik və effektiv həlli üçün bu sahədə yeni yanaşmaların vacibliyini və müvafiq institusional islahatların aparılmasının zəruriliyini ortaya çıxardı.

Nəticə göz önündədir: Dövlətin ictimai sektorla əməkdaşlıq mexanizmi kimi yaradılan Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının səlahiyyətləri, funksionallığı, formalaşması, eləcə də hüquqi statusu cəmiyyətin mövcud çağırışlarına və gözləntilərinə tam cavab vermir. Məhz bu səbəbdən, QHT Şurasının bütün müsbət təcrübəsini, əldə etdiyi faydalı nəticələri qoruyub saxlamaqla, mövcud reallıqlara və tələblərə uyğun daha işlək, effektiv bir mexanizmin yaradılması qaçılmazdır. Belə bir mexanizm isə, şübhəsiz ki, digər istiqamətlərdə həyata keçirlən institusional islahatlar müstəvisində özünü doğrultmuş, effektivliyi şübhə doğurmayan publik hüquqi şəxs statuslu Agentlikdir.

Bəs Şuranın Agentliyə çevrilməsinin əsas üstünlükləri nədir?

Əvvəla, Agentliyin hüquqi statusu konkret və aydın, səlahiyyətləri və müstəqilliyi isə Şuradan çoxdur. Bu baxımdan, həyata keçirilən dəyişiklik istisnasız olaraq QHT sektorunun fəaliyyət istiqamətlərini daha da genişləndirəcək, funksionallığını artıracaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin yeni bir mərhələyə qədəm qoymasına zəmin yaradacaq.

Məlum olduğu kimi, QHT Şurası nə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı, nə qeyri- kommersiya qurumu, nə də publik hüquqi şəxs olmadığından, qeyri-müəyyən hüquqi statusa malik idi. Bu isə öz növbəsində qurumun fəaliyyətində müəyyən problemlər yaradır, QHT Şurasının vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə ölkədə, regionda və dünyada baş verən proseslərə, yeni çağırışlara çevik reaksiya verməsinə mane olurdu. Şuranın yerində Agentliyin yaranması isə, ilk növbədə onun statusunda olan hüquqi boşluğu aradan qaldıracaq ki, bu da QHT sektorunda daha çevik mexanizmlərin tətbiqinə yol açacaq.

Agentliyin, hüquqi statusundan dolayı əlavə funksiya və səlahiyyətlərə sahib olması, həm QHT-lərin gözləntilərini qarşılayacaq, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və QHT-lərin maliyyə resurslarının şaxələnməsi üçün yeni mexanizmlərin formalaşdırılmasına imkan verəcək.

Misal üçün, Agentlik publik hüquqi şəxs kimi kənar mənbələrdən əlavə fondlar cəlb etməklə QHT-lərin layihələrinə ayrılan vəsaitlərin həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcək. Bundan başqa, Korporativ Sosial Məsuliyyət öhdəliyi çərçivəsində QHT-lərlə özəl sektor arasında yeni əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına imkan yaranacaq və nəticədə ictimai problemlərin həllində özəl sektor daha fəal rol oynayacaq.

Digər tərəfdən, ictimai nəzarətin təşviqi və İctimai şuraların fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində Agentliyə verilən müvafiq səlahiyyətlər, öz növbəsində idarəetmədə şəffaflıq və hesabatlıq əmsalının artmasına ciddi töhfə verəcək.

İctimai nəzarətin vacibliyi ilə bağlı ölkə başçısının dəfələrlə səsləndirdiyi fikirləri və etdiyi çağırışları hamımız yaxşı xatırlayırıq. Etiraf etməliyik ki, hazırda yaradılan bir çox ictimai şuraların fəaliyyətinin ciddi şəkildə təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Unutmaq lazım deyil ki, ictimai nəzarət həm də dövlət idarəçiliyinə institusional dəstək mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Agentliyin yaradılmasında daha bir önəmli məqam, təsisatın idarəetmə mexanizmi ilə bağlıdır və bu mexanizm qərar qəbulu prosesinin daha çevik və effektiv olmasına imkan verir. Agentliyin digər bir üstünlüyü isə, onun idarəetmə orqanı və strukturunun Prezident tərəfindən müəyyən olunmasıdır. Və bu da, şübhəsiz ki, onun mötəbərliyini daha da artırır.

Agentliyin tərkibində idarə, filial və nümayəndəliklərin yaradılması üçün açıq mexanizmlər və qaydalar mövcuddur. Bu isə region QHT-lərinin keyfiyyətli xidmətlə təmin olunması üçün yeni imkanlar deməkdir. Digər tərəfdən, Agentliyin daxili audit sistemi üçün konkret mexanizmlər nəzərdə tutulub ki, bu da idarəetmədə səmərəliliyi arıtıran əsas amillərdən hesab olunur. QHT Şurası isə, məlum olduğu kimi belə bir imkana və səlahiyyətə malik deyildi.

Daha bir önəmli məqam: Agentlik ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində qrant verən qurumların QHT-lərə ayırdığı layihələrin səmərəliyini və nəticəliyini ölçə, ildə bir dəfə bu haqda hesabat hazırlayıb Prezident Administrasiyasına, həmçinin həmin qurumların özlərinə təqdim edə biləcək. Bundan başqa, ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən qrant müsabiqələrinin keçirilməsi, layihələrin idarəedilməsi üçün vahid qaydaların hazırlanması mümkün olacaq ki, bu da şəffaflığın, əlçatanlığın təmin edilməsi ilə yanaşı, QHT-lərin maliyyə davamlığı üçün önəmli dəstək deməkdir. Qeyd edim ki, QHT Şurasının statusu və Əsasnaməsi bu funksiyaların icrasına imkan vermirdi.

Bütövlükdə, QHT sektorunda baş verən dəyişiklər ölkəmizdə həyata keçirilən institusional islahatların tərkib hissəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. İdarəetmədə çevikliyin, nəticəyə hesablanmış effektiv fəaliyyətin, şəffaflığın təmin edilməsi müasir, qalib Azərbaycanın gələcək inkişafının təməlini təşkil edir. Hakimiyyətin bütün qollarında, eləcə də mediada həyata keçirilən islahatların “beşinci sektor” adlandırdığımız Qeyri-Hökumət Təşkilatlarını da öz təsir dairəsinə alması, prosesin tam və əhatəli şəkildə irəliyə doğru aparılacağına, cəmiyyətin gözləntilərinin özünü doğruldacağına böyük ümidlər yaradır. Məqsəd cəmiyyət üçün faydalı olan nəticələrin əldə edilməsidir. Yeni yaradılan agentlik Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının fəaliyyətinə məhz bu kontekstdən yanaşacaq və ölçü vahidi həyata keçirilən layihələrin nəticəliyi, cəmiyyətə, dövlətə verdiyi fayda olacaq!
"Ağıllı şəhər", "Ağıllı kənd" dedikdə... - Komitə sədri aydınlıq gətirdiAzərbaycanın işğaldan azad edilmiş bölgələrində şəhər və kəndlərin bərpasında "Ağıllı şəhər", "Ağıllı kənd" konspesiyasından istifadə olunacaq. Aprelin 19-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənəddə Konsepsiyanın hazırlanması üçün hökumət üzvlərindən ibarət İşçi qrupu yaradılıb.

Bəs "Ağıllı şəhər", Ağıllı kənd" konspesiyası nə deməkdir, özündə nəyi ehtiva edir?

Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov "AzPolitika.info"-ya bildirib ki, sözügedən layihə texnologiyanın istifadə edildiyi, mənbələrin davamlılığının saxlanıldığı və beləliklə yaşam səviyyəsinin yüksəldildiyi şəhərlərlər və kəndlərdir.

Onun sözlərinə görə, "Ağıllı şəhər"in ən əsas üstünlüyü şəhərdə yaşayan insanlar üçün bütün mlumatların toplanmasıdır: "İnternet vasitəsi ilə toplanan məlumatlar dəyərləndirilir və onun əsasında şəhərin problemlərini həll etməyə yönələn əsaslı tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin hər mərhələsində informasiya texnologiyalarından yararlanılır. "Ağıllı şəhər" sistemində evlərdə, yollarda, parklarda, xəstəxanalarda, körpülərdə, tunellərdə və yaşıl zonlarda, yəni şəhəri təşkil edən hər şeydə müasir informasiya texnologiyasından istifadə olunur. Beləliklə, nəqliyyat və enerji istifadəsində məhsuldarlığın artırılması hava, işıq və səs-küyün azaldılması, su qaynaqlarından düzgün istifadənin təmin edilməsi kimi bir çox faydalarını saymaq olar".

Millət vəkili qeyd edib ki, bunun nəticəsində, şəhərdə yaşayan insanlar daha yaxşı xidmətlə təmin olunur və onların həyat səviyyəsi yüksəlir: "Ağıllı nəqliyyat" sistemi yoldakı tıxac haqqında məlumat toplayır və tıxacların azalmasına, qəzaların qarşısının alınmasına aid tədbirlər görür. Sakinlərə nəqliyyat vasitəsinin nə zaman gələcəyini, getmək istənilən yerə nə zaman çatacağını və s. kimi məlumatlar verir. Beləliklə, bu tədbirlər "Ağıllı şəhər"də yaşayanlarla paylaşılır və şəhər başçıları da piyada keçidlərinin inkişafını, velosiped və elektrik vasitələrdən istifadəni dəstəkləyərək karbon istifadəsinin azalmasını təmin edir. "Ağıllı dayanacaq" sistemi sürücülərə ən yaxınlardakı boş dayanacaq yerləri haqda məlumatları çatdırır. Beləcə, dayancaq yeri axtarılarkən, istifadə olunacaq yanacağa və zamana qənaət etmək təmin olunur. Komitə sədri "Ağıllı çevrə" sistemi haqqında da ətraflı məlumat verdi: "Bu sistem su toplama və çirklənmiş suyu təmizləmə metodu ilə saflaşdıraraq, təbii su qaynaqlarını sərfəli və aktiv istifadə edir. Məsələn, açıq məkanlardakı bitkiləri suvararkən, hava istiliyinə görə zamanı və miqdarını təyin edər. Beləliklə, lazımsız su istidadəsinin qarşısı alınar. Təbii qaynaqlar səmərəli istifadə olunar".

Millət vəkil daha sonra bildirdi ki, "Ağıllı işıqlandırma" sistemi də çox faydalıdır: "Məsələn, küçə işıqları bir vasitə və ya insan sezdikdə yanar, sonra isə sönər. Beləliklə, enerji istifadəsinə qənaət təmin olunar. Beləcə "Ağıllı şəhər"də yaşayanların vaxt itkisinin qarşısı alınır və yaşam keyfiyyəti yüksəlir".

S. Qurbanovun sözlərinə görə, "Ağıllı şəhər" yaratmaq hər nə qədər idarəçilərin məsuliyyəti kimi görünsə də bu sistemdən istifadə edəcək, faydalanacaq insanlar ondan agah olmalıdırlar. "Bütün bunlardan son nəticəyə gəlsək, məlum olar ki, "Ağıllı şəhər", "Ağıllı kənd" dedikdə, biz əsasən ağıllı infrastruktur və xidmətlər, ağıllı təsərrüfat, ağıllı biznes və bunların da fövqündə ağıllı dövlət idarəçiliyi dayanır,"-deyə millət vəkili vurğulayıb.
Agentliyin yaradılması QHT sektorunda yeni mərhələnin başlanğıcı olacaq“Dövlət tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına daha çox diqqət ayrılacaq, QHT-lərin maliyyə imkanlarının və resurslarının artırılması gözlənilir”.

Bu fikirləri Modern.az-a açıqlamasında “İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək” ictimai birliyin sədri, QHT.az saytının rəhbəri Cəsarət Hüseynzadə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin yaradılmasına münasibət bildirərkən deyib.

Ekspert qeyd edib ki, son zamanlar aparılan islahatların məqsədindən biri də ictimai nəzarətin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə yeni çağırışlara adekvat cavab verməkdir.

“Qeyd olunan islahatların həyata keçirilməsində əsas aktorlardan biri də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıdır.

Prezident İlham Əliyev hər zaman qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətinə xüsusi önəm vermiş və görüşlərində dəfələrlə ictimai nəzarətin vacibliyini, eyni zamanda müxtəlif tədbirlər planına QHT-lərin cəlb olunmasının vacibliyini qeyd etmişdir”.

Hüseynzadənin fikrincə, ölkədə aparılan islahatlar və yeni çağırışlar nəticəsində bütün sahələrdə olduğu kimi, QHT sektorunda da yeni idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması günün vacib tələblərindən biridir:
“Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Fərman imzalayıb.

Fərmanla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının bazasında Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi yaradılır.

Fərmanın giriş hissəsində qeyd edilib ki, “Ötən dövr ərzində qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında fəal rol oynamış, ölkənin milli maraqlarının qorunmasında, müxtəlif sahələr üzrə dövlət proqramlarının icrasında, həmçinin cəmiyyət həyatının bir sıra sahələrində yaranan problemlərin həllində yaxından iştirak etmişlər”.

Ötən dövrün təcrübəsi və əldə olunan nəticələrin təhlili bu sahədə fəaliyyətin daha təkmil əsaslar üzərində qurulmasını tələb edir.

Sirr deyil ki, QHT-lər tərəfindən müxtəlif fəaliyyətlərlə bağlı dəfələrlə məsələlər qaldırılıb və QHT sektorun inkişafı üçün bəzi addımların atılmasının vacibliyi qeyd edilib.

Hesab edirəm ki, yeni agentlik vətəndaş cəmiyyətinin dayanıqlı inkişafına töhfə verəcək. QHT Şurasından fərqli olaraq, Agentliyin xeyli üstün hüquqları var. Öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, Şuranın hüquqi statusunda qeyri-müəyyənlik var idi. Yeni yaradılan Agentliyin hüquqi statusu daha üstündür. Belə ki, Agentlik vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün əlavə hüquq və vəzifələr həyata keçirlməsinə səlahiyyətli olacaq.

Cənab Prezidentə təşəkkür edirik ki, QHT-lərin fəaliyyətinə əsas dəstək verəcək Agentliyin 1 ay müddətində inzibatı bina ilə təmin olunmasını da müvafiq quruma tapşırıb”.

C.Hüseynzadənin fikrincə, yeni Agentlikdə idarəetmə ilə bağlı dəyişikliklər Müşahidə Şurası üzvlərinin hüquqlarını artırmaqla yanaşı, həmin üzvlərin məsuliyyət məsələsini də əhatə edir.

“Cənab Prezident Müşahidə Şurasının 8 üzvünü QHT nümayəndələrindən təyin etməklə, idarəetmədə vətəndaş cəmiyyətinə üstünlük vermişdir.

Yeni yaradılan Agentliyin Nizamnaməsinə diqqət etsək görürük ki, bu agentliyə yeni və vacib səlahiyyətlər verilib. Bunlardan biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai nəzarət sahəsində fəaliyyətini təşviq etməkdir. Son zamanlar ictimai nəzarətin daha yaxşı təmin olunması ilə bağlı narahatçılıqların meydana gəldiyi məqamda bu məsələnin önə çəkilməsi çox vacibdir”.

İctimai birliyin sədri qeyd edib ki, Agentliyin yeni səlahiyyətləri sırasında müvafiq sahədə peşəkar mütəxəssislər hazırlanması və tədris proqramlarının tərtibi ilə bağlı təkliflər vermək və onların həyata keçirilməsini təmin etmək diqqət çəkən məqamlardan biridir.

“Uzun müddətdir bu sahədə peşəkarlıqla bağlı narahatçılıqlar səslənirdi. Ümid edirik ki, yeni yaradılan Agentlik xarici təcrübəni tətbiq etməklə bu problemin də aradan qaldırılmasına töhfə verəcək”.

“Şuradan fərqli olaraq, yeni QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin əlavə maliyyə mənbələrinin formalaşdırlması hüquqi da olacaq. Bu məqsədlə qrantlar, kreditlər və s. cəlb olunması mümkündür” deyən ekspertin sözlərinə görə, Agentliyin bir vacib funksiyası da dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə dair layihələrin həyata keçirilməsində özəl sektorun iştirakını təşviq etmək olacaq.

“Bu problemlər bağlı QHT-lər dəfələrlə müvafiq qurumlar qarşında vəsatətlər qaldırsalar da, təəssüf ki, nəticəyə nail olunmayıb.

Agentliyin nizamnaməsi eyni zamanda, qurumun idarə, filial və nümayəndəliklərinin yaradılmasına imkan verir”.

QHT sədrinin sözlərinə görə, bu reallaşarsa region QHT-lərin inkişafı üçün mühüm töhfə ola bilər.

“Agentliyin vacib vəzifələrindən biri də onun fəaliyyətinə dair illik hesabatı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etməsi olacaq. QHT sektoru ilə bağlı vəziyyət haqqında təqdim ediləcək hesabat həm Agentliyin, həm də tərəfdaş QHT-lərin məsuliyyətini xeyli artırmaqla, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin daha da güclənməsini şərtləndirəcək”, - Cəsarət Hüseynzadə qeyd edib.

Yeni yaradılan qurumdan gözəntilər də böyükdür. Ekspert Agentliyin QHT-lər ilə birlikdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün yeni və daha münbit şəraitin yaradılmasına öz dəstəyini göstərəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Neftçalada icra olunacaq yeni içməli su layihəsinin təqdimatı olubNeftçala Rayon İcra Hakimiyyətində rayonun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə “Azərsu” ASC-nin icra edəcəyi yeni layihənin təqdimatı olub.

Avrasiya.net-in “Azərsu”ya istinadən verdiyi məlumata görə, Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirhəsən Seyidov əhalinin su təchizatında yaranmış çətinliklər barədə məlumat verib.

O, qeyd edib ki, rayon ərazisində Kür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi, Xəzər dənizi suyunun çay boyunca əks istiqamətdə axması əhalinin içməli su ilə təminatında və əkin sahələrinin suvarılmasında çətinlik yaranıb. Ötən müddətdə əhalinin içməli su ilə təmin olunması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görülüb.

“Azərsu”yun sədr müavini Etibar Məmmədov bildirib ki, ölkə prezidentinin 11 dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamının icrası çərçivəsində “Azərsu” Salyan şəhərindən Neftçala şəhərinə 40 km uzunluğunda magistral su xətti və tutumu 7500 kubmetr olan su anbarı inşa edib. 2020-ci ilin noyabr ayından Neftçala şəhərinin sakinləri keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunur. Rayonun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə yaxın vaxtlarda yeni layihənin icrasına başlanılacaq.

“Azərsu”yun Planlaşdırma və layihələndirmə departamentinin rəis müavini Ceyhun Məmmədov yeni layihə çərçivəsində görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verib. Təqdimat zamanı qeyd olunub ki, Neftçala rayonunun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrində icra olunacaq layihə 12 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bu kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün 11 km uzunluğunda magistral və ümumi uzunluğu 15,5 km olan paylayıcı su xətləri çəkilərək modul sutəmizləyici qurğulara suyun verilişi təmin olunacaq.

Tədbirdə Neftçala şəhərinin və kəndlərin su təchizatında mövcud vəziyyət, modul tipli su təmizləyici qurğuların su təminatı, ümumi istifadə üçün quraşdırlmış bulaqların və su çənlərinin mövcud vəziyyəti, sudaşıyan maşınlarla suyun daşınması və s. məsələlər müzakirə edilib.
Mayın 9-dan 16-dək ölkədə avtobuslar işləməyəcək9 may saat 00:00-dan 16 may saat 06:00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq.

Bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilib.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 2021-ci ilin 11 və 12 may iş günləri ilə müvafiq olaraq 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-dan 15-dək qeyri-iş günləri olacaq. İş mayın 16-dan başlayacaq.

Azərbaycanda yoluxma sayı 1000-dən aşağı düşdüSon sutkada Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 995 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1136 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Avrasiya.net-ə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 29 nəfər vəfat edib.

Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 301661 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 265539 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4169 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 31953 nəfərdir.

Ölkədə son sutka ərzində 5955, hazırkı dövrədək isə 3114879 test aparılıb.
Şuranın ləğv edilməsinə Azay Quliyevin – ŞərhiAzərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında, qeyri-hökumət təşkilatlarının bundan sonrakı fəaliyyətinin yeni reallığa və mövcud tələblərə uyğun şəkildə qurulmasında, QHT və hökumət münasibətlərində də yeni keyfiyyət mərhələsinə keçiddə bu fərmanın çox böyük əhəmiyyəti var. Dövlətin qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəlik siyasətində canılanma olacaq. Fərmandan irəli gələn bir çox dəyişikliklər həyata keçiriləcək. Ölkədə keçirilən hər bir islahatların əsas məqsədi dövlət qurumlarının fəaliyyətini maksimum şəkildə optimallaşdırmaq, effektivlik, şəffaflıq və əlçatanlığı yüksək səviyyəyə qaldırmaq və vətəndaşların məmnunluğunu artırmaqdır. Bu baxımdan agentliyin təsis olunması çox mühüm hadisədir.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bunu millət vəkili Azay Quliyev Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının ləğv edilməsi və Şuranın bazası əsasında Agentliyin yaradılması haqda imzaladığı fərmanla bağlı “Real İntervyu”ya müsahibəsində deyib.

Azay Quliyev bildirib ki, Agentliyin səlahiyyətləri daha çoxdur:

“Agentliyin Şuradan fərqi ondan ibarətdir ki, Şuranın statusu bəlli deyildi. Şura nə dövlət orqanı idi, nə qeyri-kommersiya təşkilatı, nə də publik hüquqi şəxs. İndiki statusda Agentlik publik hüquqi şəxs kimi təsis olunur. Publik hüquqi şəxsin qərar qəbulunda sərbəstliyi və idarəetmədə aydın mexanizmi mövcuddur. Agentliyin bu gün əldə etdiyi səlahiyyətlər imkan verəcək ki, QHT-lərin bir çox problemləri daha effektiv formada həll edilsin. Şuranın illik maliyyə fondu dövlət büdcəsi tərəfindən ayrılırdı və başqa mənbələrdən vəsait əldə etmək çox çətin idi. Agentliyin təkcə dövlət büdcəsindən deyil, digər mənbələr hesabına öz fondunu formalaşdırmaq, kredit və qrantlar cəlb etmək səlahiyyəti olacaq. Fond nə qədər böyük olarsa, QHT-lərin layihələrinə daha çox vəsait ayrılar və irəli sürülən layihələr dövlət tərəfindən daha çox dəstəklənər. Agentlik dövlət, QHT və özəl sektor aransında üçtərəfli əməkdaşlıq mühitini formalaşdıracaq. Bu da korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində özəl sektorun QHT-lərə fəaləyyətlərinə dəstəyini artıracaq və ictimaiyyətə yatırımı çoxaldacaq.

Agentliyə eyni zamanda ictimai nəzarətlə bağlı fəaliyyəti təşviq etmək səlahiyyəti verilib. Agentliyin idarəetmə orqanı dəqiq olaraq qeyd olunub, bunlar Müşahidə Şurası və icraçı direktordur. İcraçı direktor Agentliyin cari fəaliyyətinin təşkilini həyata keçirir. Əvvəlki təcrübədən fərqli olaraq, qəbul olunan qərarlar Şuranın 11 üzvünün hamısı və katib tərəfindən imzalanır. Eyni zamanda bugünki fərmanda Agentliyin bina ilə təmin olunması xüsusi bəndlə qeyd olunur. Şuranın indiyə qədər inzibati binası yox idi”.

Şuranın ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri Elməddin Behbud Axar.az-a açıqlamasında bildirib ki, Agentliyin Müşahidə Şurasına hələ rəhbər təyin olunmayıb.

Lukaşenkonu öldürmək istəyənlərin gizli videosu yayıldıRusiya və Belarus məxfi xidmətinin Moskvada keçirdiyi əməliyyatla Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya sui-qəsd həyata keçirmək, dövlət çevrilişi etmək iddiaları ilə saxlanılan şəxslərin dialoq görüntüsü yayılıb.

Avrasiya.net Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, dialoq belaruslu hüquqşünas Yuri Zyankoviç və Aleksandr Feduta arasında baş tutub.

Gizli kameralar vasitəsilə qeydə alınan görüntülərdə Belarus lideri Lukaşenkoya qarşı hərbi qiyam təşkil etməyin şərt olduğu qeyd olunub. Dialoqda Zyankoviçin bir nömrəli vəzifəsinin “Lukaşenkonu aradan qaldırmaq, iki nömrəli vəzifəsinin isə strateji obyektləri ələ keçirmək, daxili qüvvələrə maneə olmaqdır”, - ifadələri yer alıb.

Plan arasında Belarus radiostansiyasının, televiziya və çox sayda binaların nəzarətə alınması haqda fikirlərə də rast gəlinir.

Aleksandr Lukaşenko bu planın ABŞ-da hazırlandığını iddia edib. ABŞ tərəfi isə iddiaları təkzib edib.